BLOG

Gıda Tesislerinde Temizoda “Cleanroom” Kavramı

İnsan yaşamının devamı için temel gereksinim olan gıdanın, işlenmesi ve tüketime sunulmasına kadar geçen üretim süreçlerinde hijyen ve güvenlik faktörleri en çok özen gerektiren temel çıkış noktalarıdır.Gıda güvenliğinin ilk koşulu diyebileceğimiz "Temizoda” aslında, belirli bir alan içerisinde bulunan havadaki partiküllerin, uygun olmayan havanın, bakterilerin ve diğer kirleticilerin yokedilmesi anlamına gelir. Bu alanlarda iç ortam sıcaklığı, hijyen seviyesi, iç ortam basıncı, havanın hızı ve dağılımı, gürültü, titreşim, aydınlatma ve statik elektrik sürekli kontrol altında tutulur. Temizodanın, gıda tesislerinde yüksek performansla çalışabilmesi için talep kapsamında özel tasarlanmış olarak planlanmalı ve yine bu kapsamda bu odaların temizliği ve kirlilik kontrolü sürekli korunmalıdır. Yeni ya da yenilenmiş bir gıda tesisi , öncelikle  üretim çıktısının türüne göre gıda güvenliğini sağlayacak temizoda sınıfının belirlenmesi ile birlikte tüm ilgili ulusal standartlara ve normlara uygun olarak kurulmalıdır. Gıda üretim alanlarındaki temizoda alanı üretime uygun biçimde ve yerleşim düzeni de projelendirilerek kurgulanmalıdır. Böylece tesislerin güvenilir şekilde işlemesi ve üretimden tüketileceği son ana kadar işlenilen ürünün, güvenliği sağlanır ve temizlik standartlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde süreklilik sağlanır.   Gıda tesisi yapısı nasıl olmalıdır?   Gıda tesislerinin yapımında genel olarak çelik-beton veya tuğla gibi yapı malzemeleri kullanılır. Bu malzemelerin seçimi hem tesisin güvenilirliği açısından hem de bulunduğu yapı alanıyla ilgili olarak çok büyük bir önem arz eder ve bu sebeple özenle seçilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, üretim sürecinin gereksinimine göre ihtiyaç yapısının değişeceği için özel bir yapı tasarımı inşa edilirken işlenecek gıdanın prosedürleri de harfiyen yerine getirilmeli ve olası üretim gerekliliği değişikliklerine adapte edilebilecek şekilde planlanmalıdır.    Üretim tesisindeki personel alanı, ekipman hariç çalışanların fiziksel uzaklıkları 1.5 metrekareden az olmayacak şekilde kurgulanmalıdır.Aşırı kalabalık tesisler, sadece üretim operasyonlarını engellemekle kalmaz, aynı zamanda personel arasındaki çarpışmalar ve personelin iş kıyafetleri ile üretim ekipmanı arasındaki teması artırdığından kolayca ürün kirlenmesine neden olur. Bu sebeple doğru ölçüde mesafeli bir çalışma alanı, çok büyük önem arz eder. Bunun yanı sıra üretim alanında tavan yüksekliğinin 3 metreden, pişirme odası gibi alanların yüksekliğinin ise 5 metreden az olmamasına özen gösterilmelidir.       Soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler gibi işleme alanındaki sıhhi noktalar, binayla birleşik bir yapıda yer almalıdır. Su ürünleri, et ürünleri ve hızlı dondurulmuş gıdalar için soğuk depolama ve işleme alanları da yine birleşik ve yapıya entegre olarak inşa edilmelidir.     Gıda tesisinin düzeni için kritik noktalar   Tesis düzeni dediğimizde akla sadece çeşitli üretim bağlantılarının düzen içerisinde çalışmasının kolaylaşması gelmemeli, bu düzen aynı zamanda üretim sürecinde çapraz kontaminasyon oluşumunu önlemek için işleme sürecinin sıhhi kontrolünü de kolaylaştırmalıdır.   Gıda işleme süreci temelde ham maddelerden yarı bitmiş ürünlere, yani temiz olmayan üründen temizlenmiş veya işlenmiş bir ürüne varana dek geçen bir süreçtir. Bu nedenle, işleme tesislerinin planlanması ürün işleme sırasına göre özel bir ilkeyle düzenlenmelidir. Böylece ürün işleme çok daha temiz şekilde gerçekleşir ve bağlantıdan temizleme bağlantısına geçiş, işleme akışında çapraz geçişe ve geri akışa da izin vermez.   Bunun yanı sıra, karşılıklı bulaşmayı önlemek için insan akışını ve ürünlerin birbirleri arasındaki lojistiğini de kontrol etmek gerekir. Bunun için de temizoda ile temiz olmayan alan arasında uygun izolasyon önlemleri alınmalı ve işlenen ürünler geçiş kutusundan özenle geçirilmelidir.   Ayrıca, gıda tesisinde uygun yerlere kullanılan aletlerin temizliği için temizleme ve dezenfeksiyon odaları kurulmalıdır. Bunları kurgularken de alet ve aletlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için temizleme tankları, dezenfeksiyon tankları ve durulama tankları yapılandırılmalıdır. Gerekirse, soğuk ve sıcak su kullanımı da birbirinden ayrı olarak gıda tesisi sürecine dahil edilmelidir. Sıcak suyun da sıcaklığı 82 ° C'de olması yeterlidir.   Gıda tesisi zemini, temiz oda duvar paneli, tavan paneli, kapılar ve pencereler nasıl olmalı?   Gıda tesisinin zemini kaymaz, sağlam, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır. Yüzey kesinlikle düz ve susuz olarak planlanmalıdır. Tasarım ve inşaat sırasında gıda tesisinin tüm katlarının seviyesi fabrika zemin seviyesinden biraz daha yüksek olması gerekmektedir.   Temizoda duvar panelleri 2 metreden fazla etekle kaplanmalı ve duvarlar korozyona dayanıklı, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolay bir şekilde planlanmalıdır. Ayrıca, güçlü, geçirimsiz malzemelerden üretilmiş ve açık renkli, toksik olmayan, su geçirmez, küflenmez malzemeden inşa edilmelidir. Kaymaz zemin olmasına önem vererek düşmesi zor ve aynı zamanda yıkanabilir olmalıdır temizoda panellerinin yapımı.   Temizoda tavan panellerinin de temizlenmesi kolay olmalı ve su buharının oluştuğu çalışma alanının su damlacıklarını yoğunlaştırması kolay olmamalıdır. Ürün üzerine yoğuşma suyunun düşmesini önlemek için inşaat sırasında uygun bir ark da oluşturulmalıdır.   Temizoda kapıları ve pencereleri de haşere önleyici, toz geçirmez ve kemirgen geçirmez özelliklere sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra kullanılan malzemeler korozyona dayanıklı ve temizlenmesi kolay olacak şekilde planlanmalıdır. Pencere pervazının yerden yüksekliği 1 metreden az olmamalı ve 45 derecelik de bir eğime sahip olmalıdır.   Personel temizlik tesisleri özellikleri   1. Soyunma odası   Gıda tesisi, üretim – işleme personeli sayısına uygun bir giyinme odasına sahip olmalıdır. Soyunma odası gıda tesisine bağlantılı yapıda inşa edilmelidir. Hatta temiz ve temiz olmayan alanlarda çalışan işleme personeli için gerektiğinde ayrı alanlarda soyunma odaları oluşturulmalı, ilgili çalışma alanlarına giriş ve çıkış yapılmalıdır. Bu düzende kişisel kıyafet ve ayakkabılar, iş kıyafetleri ve botlardan ayrı tutulmalıdır. Askı, iş elbiselerini duvardan belli bir mesafede asılı tutularak dizayn edilmeli ve duvara değmemelidir. Soyunma odası aynı zamanda iyi havalandırma ve aydınlatmaya sahip olmalıdır. İç ortam havası ultraviyole lambalar (uv lambalar) veya ozon jeneratörleriyle sık sık sterilize edilmelidir.   2. Duş   Et işleme tesisisleri (konserve et dahil) üretim alanına bağlı bir duş odası ile işletmeye alınmalıdır.Duş odasının büyüklüğü de gıda tesisinde çalışan işleme personeli sayısına yetecek şekilde planlanmalıdır. Duş başlığı, her personel için 1 oranında planlanabilir. Duş odası da diğer alanlar gibi yine iyi havalandırılmalı, zemin ve duvar açık renkli, temizlenmesi kolay, korozyona dayanıklı ve geçirimsiz malzemelerden yapılmalıdır. Zemin burada da kaymaz şekilde olmalı, duvar eteğinin üst kısmı ve üst yüzey ise küf önleyici boya ile boyanmalıdır. Bununla birlikte zemin iyi drene edilmeli, iyi havalandırılmalı, sıcak ve soğuk su ile beslenmelidir.   3. El yıkama ve dezenfeksiyon tesisleri   Gıda tesisi girişi, gıda tesisindeki personel sayısı ile orantılı olarak el yıkama ve dezenfeksiyon tesisleri ile donatılmış olmalıdır.El yıkama musluğu manuel olmayan bir yapıya sahip olmalı ve el yıkama yerinde sıcak su bulunan bir sabunluk yer almalıdır. El dezenfektanı kaplarının sayısı da kullanıcı sayısına göre uyarlanmalı ve kolay kullanım için makul şekilde yerleştirilmelidir. Bu detaylar temiz ve hijyenik ortam için şarttır. Bu alanlarda yine el kurutma makineleri, tek kullanımlık kağıt havlular, dezenfeksiyon havluları vb. Gibi çapraz bulaşmaya neden olmayacak öğeler olmalıdır.     Yeterli el yıkama ve dezenfeksiyon tesisleri ve ilgili el kurutma makineleri, işçilerin üretim operasyonu sırasında ellerini düzenli olarak yıkayabilmeleri ve dezenfekte edebilmeleri veya ellerini kirlettikten sonra zamanında ve uygun bir şekilde yıkayabilmeleri için gıda tesisinde uygun yerlere kurulmalıdır. El yıkama yerinden boşaltılan su doğrudan zemine akamaz ve bir su contası vasıtasıyla drenaj borusuna yönlendirilmelidir.   4. Tuvalet   Üretim ve hijyen yönetimini kolaylaştırmak için gıda tesisine bağlanan tuvaletin işlem alanında değil, giyinme alanında yer alması gerekir. Tuvaletin kapıları ve pencereleri doğrudan işlem alanına açılamaz şekilde konumlandırılmalıdır. Tuvaletin duvarları, zemini, kapıları ve pencereleri açık renkli, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolay, korozyona dayanıklı, geçirimsiz malzemelerden yapılmalı, sifon, el yıkama ve dezenfeksiyon tesisleri ile donatılmış, pencereleri böcek geçirmez olmalıdır.    Depolama tesisleri planlaması   Ham ve yardımcı malzemeler    Ham ve yardımcı malzemeler için depolama tesisleri, üretim ve işleme için hazırlanan hammadde ve yardımcı malzemelerin kalitesi kalite açısından değişmemesini ve depolama işlemi sırasında yeni güvenlik ve sağlık tehlikelerine neden olmasını sağlayabilmelidir. Depolama alanına kemirgenlerin ve haşerelerin kesinlikle gelmemesi gerekir. O alanın temizliği ile hijyeni işlenecek hammaddeler yardımcı malzemelerin depolanması için çok kıymetlidir.   Meyve ve sebze hammaddelerinin depolandığı yer de güneşten koruyucu ve yağmura dayanıklı koşullara sahip olmalı ve alan yine iyi bir şekilde havalandırılmalıdır.Daha yüksek sıcaklıklara sahip alanlarda, özel bir taze tutma deposu konuşlandırılmalıdır.   Ambalaj malzemesi    Gıda fabrikaları, ambalaj malzemelerinin depolanması ve muhafazası için de özel depolama ambarları kurmalıdır. Depolar temiz ve kuru olmalı. Bunun yanı sıra yine sinekleri, böcekleri ve kemirgenleri engelleyecek şekilde kurgulanmalıdır. Malzeme istifi ile zemin ve duvar arasında belirli bir mesafe bırakılmalıdır.   Bitmiş ürün    Gıda fabrikasının bitmiş ürün depolama tesislerinin ölçeği ve kapasitesi fabrikanın üretimiyle doğru orantılı olmalı ve bitmiş ürünün depolama sırasında istikrarlı biçimde kaliteyi koruyabilmesi sağlamalıdır. Aynı zamanda kirlilikten arındırılmasını sağlayacak şekilde donatılmalıdır. Bitmiş ürün depolama alanı, böceklerin, kemirgenlerin ve kuşların girmesini önleyecek önlemlerle donatılmalıdır. Soğuk hava deposunun yapı malzemeleri, ülkenin ilgili malzeme yönetmeliklerinin gereksinimlerini de karşılamalıdır. İhracat ürünleri için soğuk hava deposu ve sıcaklık depolama (normal) alanlarına otomatik sıcaklık kaydediciler kurulmalıdır.    

İlaç İşleme ve Üretim Tesisleri İçin Doğru Endüstriyel Vakum Seçimi

"Az ile Daha Fazlasını Yapın." Bugünün Ekonomisindeki Yeni Mantra Pek çok sektördeki şirketler, sınırlı kaynaklardan en yüksek verimi elde etmek için operasyonların ince ayarını yapmak için "doğru boyutlandırma" zorluğuyla karşı karşıya. İlaç üretimi bir istisna değildir ve sıkışmayı hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Roland Berger Strategy Consultants tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, artan fiyat ve maliyet baskısı, yasal değişiklikler ve süresi dolan patentler ilaç endüstrisinde daralan marjlara yol açıyor. Ne yazık ki, daralan marjlar daha az kontaminasyon kontrol sorumluluğu anlamına gelmiyor. Aslında, tesisiniz ülke çapında sayısız diğerleri gibiyse, her zamankinden daha ciddi ve daha karmaşık hijyen zorluklarıyla karşı karşıyasınızdır hem de devlet düzenlemelerinin yanı sıra yasal prosedürlere uygunluğu sağlamak zorunda kalırsınız. Çalışanlarınızı, ürünlerinizi ve operasyonunuzu koruma sorumluluğu size aittir. Doğru ortak, endüstriyel hijyen ekipmanı için güvenli seçimi yapmanıza yardımcı olabilir. Bu klavuz yazıda , güvenilir bir vakum tedarikçisinin özel uygulama ve tesis ihtiyaçlarınızı değerlendirmek için soracağı en önemli soruları yanıtlamaya çalışacağız.İşi yapmak için doğru iş ortağı ve doğru endüstriyel elektrikli vakum makinası aramaya hemen başlamanıza yardımcı olacak kaynak yazı paylaşıyoruz. Tesisiniz bir toz toplayıcı veya endüstriyel elektrikli vakum makinası gerektiriyor mu? Bu iki terim genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak toz toplayıcılar ve vakumlar çok farklı makinelerdir. Bir toz toplayıcı yüksek hava akışına (cfm) ancak düşük su kaldırma veya emme özelliğine sahiptir. Havadaki tozu etkili bir şekilde toplayabilir ancak zeminden toz tutamaz. Endüstriyel bir vakum sistemi, zeminlerden, ekipmanlardan, tavan kirişlerinden ve duvarlardan döküntü, toz, vb. Toplamak için gereken performansı sağlamak için daha iyi bir hava akışı ve su kaldırma dengesine sahiptir. Hijyen ihtiyaçlarınızı ne tür bir vakum makinası karşılayacak? Farmasötik veya nutrasötik ortamlarda kullanıma uygun olmayan elektrikli süpürgeleri vardır - örneğin, atölye tipi elektrikli süpürgeler gibi. Bu vakumlar, ilaç endüstrisinin zorlu hijyen taleplerini karşılamak için tasarlanmamıştır. Yüksek kaliteli filtrelemeleri yoktur ve sterilize edilmesi zor malzemelerden yapılmıştır. Bunun yerine, farmasötik bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı endüstriyel vakum makinelerine odaklanın. Vakum temizoda ortamında kullanılacaksa, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen zorlu standartları karşılamalıdır. ISO 14644-1, izin verilen partikül boyutu ve izin verilen konsantrasyon seviyelerine göre belirlenen hava temizliği için yönergeler belirler. Bu standarda uygunluk, HEPA ve / veya ULPA filtreli özel bir Temizoda vakumu gerektirir. Bir tesis içinde farklı amaçlar için - hijyen görevleri - için farklı süpürgeler seçmeyi düşünün. Bir modeli çok ince esnetmeyin; üretim hatlarında kapsamlı hijyen için en iyisi olabilir, ancak sıvıların taşınması için tasarlanmamıştır. Tüm hijyen ihtiyaçlarınızı belirlemeye çalışın ve ardından farklı hijyen senaryoları için uygun vakumları seçin. Elektrikli vakum makinası ne sıklıkla çalışır durumda olacak? Kullanım süresi, doğru vakumu seçmeye başlamanıza yardımcı olacaktır. Planlanmış bir hijyen rejimindeki tabletleme odaları veya temizodalar, tek fazlı bir elektrikli süpürge kullanımından yararlanacaktır. Tek fazlı makineler, üretim ekipmanının çevresinin genel temizliği için çok uygundur. Ayrıca, bu ekipman sürekli olarak çalıştırılmayacaksa, tek fazlı bir vakumu doğrudan üretim ekipmanına (tablet işleme hatları gibi) bağlayabilirsiniz. Vakumunuzu doğrudan üretim hattı ekipmanına bağlamak, ince tozun yayılmasını en aza indirir ve tüm atık malzemeleri işçilerden uzak tutar. Sürekli kullanım veya 7/24 işlemler için, en ekonomik konfigürasyon olduğundan üç fazlı bir vakum kullanın. Tek fazlı bir motora kıyasla, üç fazlı bir uzun süreler boyunca daha yüksek verimlilikle çalışacaktır. Temelde, üç fazlı bir vakum, daha azıyla daha fazlasını yapan doğru boyutlandırmanın en iyi örneğidir. Vakumunuzu işleme ekipmanına entegre etmeyi planlıyorsanız, bu makine hakkında olabildiğince çok şey öğrenin. Makine başına bağlantı noktası sayısı ve bağlantı noktası başına hava akışı gibi özellikleri arayın ve bu bilgileri vakum tedarikçinize verin. Bu bilgilerle donanmış olarak, ihtiyaçlarınız için en iyi vakum hakkında daha bilinçli bir tavsiyede bulunabilirler. Tesisinizde ne tür elektrik hizmeti mevcuttur? Elektrikli endüstriyel elektrikli süpürgeler, kendilerine güç sağlayan motorların boyutuna ve türüne bağlı olarak çeşitli farklı voltaj veya amper gereksinimlerine sahiptir; bu, genellikle uygulama gereksinimi veya eldeki hijyen görevleri tarafından belirlenir. Bazı küçük makineler tek fazlı, 15 veya 20 amperlik, 120 voltluk elektrik hizmetinde çalışabilirken, diğer vakumlar üç fazlı güç gerektirir. Vakumun çalışacağı yerdeki uygulama ihtiyaçlarının belirlenmesi önemlidir, böylece makine mevcut hizmet tipine veya en iyi çözümü sağlayan makinenin taleplerine uygun hizmete uygun şekilde eşleştirilebilir. Tozunuz yanıcı mı? Derecelendirildi mi? Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA), yanıcı tozu 420 mikron veya daha küçük çapta olan ve havada dağıldığında ve tutuştuğunda yangın veya patlama tehlikesi oluşturan herhangi bir ince bölünmüş katı malzeme olarak tanımlar. Yanıcı Toz Ulusal Vurgu Programında (NEP), OSHA, yanıcı tozu, "partikül boyutu veya şekli ne olursa olsun, havada veya başka bir oksitleyici ortamda askıya alınmış bir yangın veya parlama tehlikesi sunan partikül katı" olarak tanımlar. Aktif farmasötik bileşenler ve eksipiyan bileşenler yanıcı toza neden olabilirken, tabletler dahil oral katı dozaj üretim hatları bu tür tozlardan en fazla risk altındadır. Farmasötik bileşenlerin çoğu tozdur ve dolayısıyla havada taşınan tehlikeli toz haline gelme eğilimindedir. Ulusal Elektrik Kodu (NEC), tehlikeye bağlı olarak elektrikli ekipman için özel gereksinimler hakkında rehberlik sağlar. Yerleri türe, koşullara ve doğaya göre sınıflandırır. Özel laboratuarlar veya OSHA, yanıcılık ve sınıflandırma için malzemeyi test edebilir ve derecelendirebilir. Yetkili makam (AHJ), tozun yanıcı olup olmadığına ve "patlamaya dayanıklı / toz tutuşmaz" vakum gerektirip gerektirmediğine ilişkin nihai kararı verecektir. Yanıcı tozla çalışan tüm tesislerin patlamaya dayanıklı bir vakuma ihtiyacı yoktur. Hijyen ihtiyaçlarınızı karşılamak için ne tür filtrasyon gereklidir? Toplanacak malzemenin parçacık boyutunu göz önünde bulundurun. Farmasötik üretim ortamında, HEPA filtreli bir vakum kritiktir - veya tozunuza ve ortamınıza bağlı olarak bir ULPA filtresi gerekebilir. HEPA filtreleri 0,3 mikron dahil tüm partiküllerin% 99,97'sini tutar. ULPA filtreleri 0,12 mikron dahil tüm partiküllerin% 99,999'unu tutar. Ürüne göre tasarlanmış, eklenti olarak yenilenmemiş gerçek HEPA filtreli bir vakum seçtiğinizden emin olun. Buna ek olarak, Temizodalar ve kontrollü ortamlar için IEST (Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü) Standartlarını ve Önerilen Uygulamaları (RP) karşılayan bir HEPA vakum seçin. En yüksek çalışma verimliliği için, bir vakumun, vakum içinde hareket eden parçacıkları yakalamak ve tutmak için bir dizi aşamalı olarak daha ince filtre kullanan çok aşamalı, kademeli bir filtreleme sistemine sahip olması gerekir. Bu çok aşamalı tasarım, ana filtrelerin hızlı bir şekilde tıkanmasını önler ve zamanla motor aşınmasını ve yıpranmasını en aza indirir. İdeal olarak, bir vakumlu filtreleme sistemi, bol miktarda yüzey alanına sahip büyük boyutlu ana filtreler kullanmalıdır. Daha geniş yüzey alanları, hava-kumaş oranını optimize eder, filtredeki hava akışını yavaşlatır ve vakumun, tıkanmayı en aza indirirken uzun süreler boyunca büyük hacimli malzemeleri kolayca toplamasını sağlar. Bu, vakumun durma süresini ve bakımını azaltmaya yardımcı olur. Temizoda uygulamaları için, vakum içindeki filtre konumu da kritiktir. Yukarıda bahsedildiği gibi, farmasötik üretim için ISO standartları çok katıdır; bu nedenle, tek fazlı evrensel motorlara sahip Temizoda vakumları, hava akışı ve egzoz akışındaki partikülleri yakalamak için yukarı ve aşağı yönde karbon filtrelere sahip olmalıdır. Motorun önüne yerleştirilen bir "yukarı akış" filtresi, motoru korur ve vakumun ömrünü uzatırken, "aşağı akış" filtresi - motorun arkasına yerleştirilir - motorun komütatörü ve karbon fırçaları tarafından oluşturulan tozu, var olmasını engellemek için yakalar egzoz akışı yoluyla çevreye geri salınır. Aşağı akış filtreleri ayrıca motor bakımı sırasında çalışanların korunmasına yardımcı olur. Doğru filtreleme ile temiz temiz hava daima vakumun arkasından dışarı atılmalıdır, Herhangi bir zamanda ne kadar materyal toplanacak? Bu soruyu yanıtlamak göründüğünden daha zordur, çünkü farklı türden toplanmış malzemeler çok farklı yer kaplar. Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı abartmak veya küçümsemek kolaydır. Birincil göreviniz ince tozları toplamaksa, düşündüğünüz kadar toplama kapasitesine ihtiyacınız olmayabilir. Tozlar bir kez toplandıktan sonra toplama tankında çok fazla yer kaplamaz. Nihayetinde, ihtiyaçlarınızın doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamanın tek yolu, tesisinizde bir gösteri ayarlayabilecek bir vakum üreticisi veya dağıtıcısı ile çalışmaktır. Bu şekilde, ekiplerinizin her gün karşılaştığı gerçek hayat senaryolarında farklı vakumlar ve koleksiyon yapılandırmalarını deneyebilirsiniz. Hijyen ihtiyaçlarınızı hangi toplama seçenekleri karşılayacak? Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik vakumlar, çok az atık kalıntısı ile veya hiç iz bırakmadan hızlı bir şekilde temizlenebildikleri için dekontaminasyonu ve sterilizasyonu kolaylaştırdığından ilaç endüstrisi için idealdir. Bu vakumlar ile kullanılacak toplama kapları için çeşitli seçenekler vardır. Standart kağıt torbalar, büyük miktarlarda tehlikeli olmayan malzemeleri yakalar. Hava dış selüloz tabakasından geçerken ince parçacıkları yakalayan iç astarlı iki katlı bir yapıya sahiptirler. Kağıt torbalar, kolay toplama ve imha için büyük parçacıkları yakalar. Polyliner, bir toz bulutunu önlerken rahatsız edici malzemeleri - hatta tehlikeli malzemeleri - atmanın harika bir yoludur. Astarın tamamını kaldırarak büyük miktarda tozu ve kiri hızlı ve kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. İletken polietilenler, vakumla topraklanmasına yardımcı olur ve yanıcı tozların güvenli bir şekilde toplanması için mevcuttur. Kontrollü maddeleri toplamanız gerekecek mi? Potansiyel olarak tehlikeli maddelerle veya kontrollü maddelerle çalışıyorsanız - veya kontrollü maddeler olabilecek yeni farmasötikler için pilot test yapıyorsanız - her gram ürünü hesaba katmanıza yardımcı olacak bir toplama yöntemine ihtiyacınız vardır. Malzemeyi toplamanın en iyi yolu ya etkili bir koruma için bir polyliner bir vakum teknolojisi ile çözüm üretmektir. Vakum Sistemini sıcaklık kontrollü ortamlarda mı kullanacaksınız? Endüstriyel süpürgeler makul miktarda ısı ve egzoz üretebilir. Bu nedenle, bu makineleri sıcaklık kontrollü ortamlarda kullandığınızda - bazı tabletleme takımları gibi - bu ekstra ısı kaynağını dikkate almanız gerekir. Klima sistemleriniz, ekstra ısıyı kaldırabilir ve yine de süitin içinde gerekli sıcaklıkları koruyabilir. Bununla birlikte, klima sistemi işi güvenli bir şekilde yerine getiremezse, bu durumda vakum egzozu doğrudan vakumdan ve tamamen süitin dışına aktarılabilir. İhtiyaç duyacağınız aksesuarlar hakkında daha fazla ayrıntı için vakum tedarikçinize danışın. Vakumun sıvı toplaması gerekecek mi? Tesisinizde en az bir ıslak / kuru vakum bulundurmak iyi bir fikirdir. Zaman zaman yalnızca küçük miktarlarda sıvı toplamanız gerekse bile, iş için ıslak / kuru bir vakum kullanmanız gerekir. Islak / kuru vakumda, elektrik tehlikelerini önlemek için topraklanmış bir baypas motoru bulunur. Yalnızca kuru vakumlar, sıvıların toplanmasını sağlayan özelliklere sahip değildir. Yalnızca kuru vakumla sıvı toplamaya çalışmak makineyi mahvedebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. En iyi sonuçlar ve daha uzun, daha verimli bir vakum ömrü için, korozyonu önlemek için paslanmaz çelik veya polietilen tanklı bir ıslak / kuru vakum ve aşırı doldurmayı önlemek için otomatik bir kapatma vanası seçin. Hijyen ihtiyaçlarınızı ne tür hortumlar ve aksesuarlar karşılayacak? En yüksek kalitede endüstriyel elektrikli süpürgeler üreten saygın bir üretici ile çalışmanın faydalarından biri, ilaç endüstrisi için özel olarak tasarlanmış çeşitli aksesuarlar bulmanız gerektiğidir. Antistatik, FDA onaylı, polimer yapılı şeffaf hortumlar Temizoda uyumlu çubuklar, toz fırçaları ve aralık başlıkları Sterilizasyon için paslanmaz çelikten veya yüksek dirençli silikondan yapılmış otoklavlanabilir aksesuarlar Borular, kirişler ve ulaşılması zor diğer alanlar için baş üstü temizleme araçları Eğitim ve Bakım Doğru vakumu seçtikten sonra, yeni hijyen planınızın başarısı için operatör eğitimi şarttır. En iyi sonuçlar için satış sonrası eğitim veren bir üretici veya satıcı seçin. Eğitim, temizlenecek alanları ve temizleme yöntemlerini kapsamalıdır. Eksiksiz eğitim, vakum tiplerini, vakum teknolojisini, özelliklerini, işletim prosedürlerini, bakımı ve depola hususunda bilgi sunacaktır. Bilmeniz Gereken Kriterler Filtreleme hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir? Bu kılavuzda daha önce bahsedildiği gibi, yüksek performanslı endüstriyel vakumlar, vakumda hareket ederken parçacıkları yakalamak ve tutmak için bir dizi aşamalı olarak daha ince filtre kullanan çok aşamalı, kademeli filtreleme sistemlerine sahiptir. Bu çok aşamalı sistem, filtreleri tıkanmaya ve aşırı aşınma ve yıpranmaya karşı korur. Filtrasyonun ilk aşaması - kağıt torba - büyük partiküllerin çoğunu yakalarken, ana filtre kalan partikülleri motordan geçmeden önce yakalar. Son olarak, HEPA filtreli son aşama, havaya karışmadan önce egzozdaki ince parçacıkları toplar. Vakumlu filtreleme sistemi, motor için ana korumadır ve filtre bakımı, vakumunuz için uzun ömür ve yüksek çalışma verimliliği sağlamanın anahtarıdır. Hava akışının azalmamasını sağlamak için ana filtre düzenli olarak temizlenmelidir. Filtre temizleme sıklığı birkaç faktör tarafından belirlenir - temel olarak toplanan malzeme ve vakumun kullanım süresi. Üst düzey endüstriyel vakum makineleri, operatörün vakumu kapatmadan filtreyi çalkalamasına (ve böylece temizlemesine) olanak tanıyan dahili çalkalayıcı tutamaçlarına ve otomatik ters temizleme sistemleri gibi diğer gelişmiş dahili yöntemlere sahip olacaktır. Filtre çalkalandığında, toz ve döküntü alt toplama odasına düşer. Sonunda, uygun bakım ve temizliğe rağmen, uygun hava akışını engellemek için ana filtreye yeterli parçacık yerleşecektir. Bu olduğunda, filtre değiştirilmelidir. Filtre değişiminin zamanlaması, toplanan malzeme, vakumun ne sıklıkla kullanıldığı ve filtrenin ne kadar iyi korunduğu gibi birçok değişkene bağlıdır. Daha büyük endüstriyel vakum modellerinde, hava akışının ne zaman iyi olduğunu (filtre temiz olduğunu) ve ne zaman engellendiğini (filtre tıkandığını) gösteren manometreler bulunur. Manometreye dikkat edilmesi, operatörün en yüksek performansı korumak için doğru zamanda filtre sallamaları yapmasını sağlar. HEPA filtresinin de temizlenmesi gerekiyor mu? HEPA filtreleri, ana filtre gibi karıştırılmak veya temizlenmek üzere tasarlanmamıştır. Bununla birlikte, uygun ana filtre bakımı, HEPA filtresinin ömrünü de uzatacaktır. Aşağı akışlı HEPA veya ULPA filtrelerinin zamanında değiştirilmesi, elektrikli süpürgelerinizin egzozunun saflığını ve Temizodalarınızın bütünlüğünü korumaya da yardımcı olur. Tipik olarak, HEPA filtreleri bir ana filtreden iki kat daha uzun ömürlüdür ve ana filtrenizi her değiştirdiğinizde değiştirilmelidir. Vakumun anti-statik yapısını nasıl koruyabilirim? Hortumun ucundan ana muhafazaya kadar tüm parça ve aksesuarlar antistatik olmalı ve vakumla tamamen uyumlu olmalıdır. Vakuma eklenen herhangi bir normal veya "statik" parça, tüm makinenin anti-statik doğasını ortadan kaldırır. Bu, bant ve atölye tarzı veya diğer standart hortumlar olmadığı anlamına gelir. Vakumun anti-statik yapısını korumak, yalnızca çalışan konforu ve güvenliği için değil, aynı zamanda ince tozlardan kaynaklanan tozun tutuşma riskini en aza indirdiği için de son derece önemlidir.   Alıntı Kaynaklar OSHA: Yanıcı Toz Ulusal Vurgu Programı OSHA: Safety and Health Information Bulletin (SHIB) (07-31-2005) Endüstride Yanıcı Toz: Yangın ve Patlamaların Etkilerinin Önlenmesi ve Azaltılması FDA: www.fda.gov Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü: www.iest.org Standardizasyon için Dahili Organizasyon: www.iso.org Kaynak: Blog.GotoPac    

Temizoda Kontrol Listesinde 10 Madde

Bir temizodanın başarılı kurulumu ve işletimi için bir öncelikler kontrol listesi oluşturulabilir. 21. Yüzyılın En İyi 10 icadına ilişkin hızlı bir Google araması aşağıdaki listeyi sunuyor.   • Hidrojen Temelli Otomotiv Teknolojileri • Robotik • Otomasyon • Yerçekimi Fiziği • Sağlık Biyoteknolojisi • Nanoteknoloji • Yapay zeka • Sürdürülebilir Enerji • Hipersonik Ulaşım Teknolojileri • Uzay Araştırmaları • Genetik mühendisliği   Tüm bu icatları ulaşılabilir kılan ortak faktörlerden biri, modüler temizodalar tarafından sağlanan temiz bir ortamdır. Modüler bir temizoda yapısı, tipik olarak, mevcut bir temizoda, laboratuvar, üretim alanı veya depoda kullanıma uygun, bağımsız, sağlam ve bir yapıdır. Modüler bir temizoda, sınıflandırma (ISO 14644-1), boyut, yumuşak veya sert duvar (şeffaf veya opak) ve çeşitli aydınlatma gibi müşterinin kesin gereksinimlerini karşılayan bir tesis oluşturmak için kullanıma hazır tescilli bileşenler kullanır. Tüm modüler temizoda sağlayıcılarında olduğu gibi, müşteri ile istenen kriterleri belirlemek için bir dereceye kadar istişare vardır, ilk hazırlık sorunsuz bir kurulum ve mutlu bir müşteriye giden yolu açar.   1 - Bütçemi Gerçekten bir Temizoda için Harcamam Gerekiyor mu?   Potansiyel olarak zararlı partiküller, günlük kritik üretim ortamlarında bulunur ve kontaminasyona veya günlük mikro organizmalara duyarlı olan potansiyel üretim arızalarına neden olabilir. Asıl soru şu: bir temizodaya sahip OLMAMAYI göze alamaz mısınız? Süreçler ve teknoloji küçüldükçe, parçacık kirliliği gerçek bir sorun haline gelir. Kontaminasyon, maliyetli ürün geri çağırmalarına yol açabilecek ciddi ürün arızalarına neden olabilir veya en kötü senaryolarda potansiyel olarak hayati tehlike oluşturabilir.    2 - Geleneksel Temizodalara Karşı Modüler Temizodalar   Bir temizoda ihtiyacını belirledikten sonra, hangi tip temizodaya ihtiyacınız olduğunu düşünmek önemlidir. Geleneksel temizodalar tipik olarak, havanın filtrelendiği ve yeniden dolaştırıldığı, binanın ayrılmaz bir parçası olan muhafaza odalarıdır. Modüler temizodalar ise pozitif hava akışı üzerinde çalışır ve bir HEPA veya ULPA filtreleme sisteminden hava çeker. Yenilik ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle, modüler temizodalar, temiz bir çevre gerektiren süreçler için uygun maliyetli ve hızlı bir üretim yolu haline gelmiştir.Klasik tasarım iyileştirmeleri, sert PetG duvarları, sürgülü kapılar ve transfer kapakları gibi özellikleri içerir, müşteriye çok daha fazla seçenek sunar ve modüler temizodayı kritik görev ortamınız için uygun bir seçenek haline getirir.     3 - Modüler Temizodalar Doğası Gereği Özeldir   Çözüm odaklı kalmak ve bir temizodanın yerleştirileceği ortamı ve içereceği süreci anlamak önemlidir. Modüler temizodalar, her ikisini de göz önünde bulundurur: bir depoda yer alan son derece küçük modüler temizodadan, enjeksiyon kalıplama makinesinin paketleme sürecini kapsayan kısımdan, 100 kişilik bir işgücünü barındıran büyük modüler temizodaya kadar. Genel amaç, proses üzerindeki riski en aza indirgemek ve odanın hacmi başına partikül sayısı parametrelerinin yanı sıra basınç, sıcaklık, nem ve aydınlatma parametrelerini göz önünde bulundurmaktır.   4 - Bina Yönetmeliklerini Dikkate Almam Gerekir mi?   Avrupa'da Bina Yönetmelikleri Danışma Komitesi, 21 Mart 2014 tarihinde güncellenmiş politikayı yayınlayarak yeni ve değiştirilmiş binaların güvenli, erişilebilir ve verimli olması için etkili bina düzenlemeleri sağladı. Politika, bina yönetmeliklerinin adil, verimli, güncel, güvenli ve etkili olmasını sağlar. Modüler bir temizoda, bir odanın içinde bir oda olduğu ve bir binanın ayrılmaz bir parçası olmadığı için bina düzenlemeleri gerektirmez. Bu, maliyet tasarrufu, daha az bürokrasi ve hızlı teslimat süreleri gibi faydalar sağlar. Modüler bir temizoda, binanızın değiştirilmesi ile değil, süreciniz için bir çözüm sağlamakla ilgilenir.    5 - Bir Temizoda, Çeşitli Temizlik Sınıflandırmalarına Sahiptir   ISO Uluslararası Standartları, ürün ve hizmetlerin güvenli, güvenilir ve kaliteli olmasını sağlar. ISO 14644-1: 1999 Temizodalar ve ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 1: Hava temizliğinin sınıflandırılması, tüm temizodaların uyması gereken standarttır. Sürecin doğası, gereken ISO sınıflandırmasını belirler; örneğin, bir insan vücuduna implante edilen belirli tıbbi ürünlerin veya belirli gıda paketleme işlemlerinin, kritik olmayan bir işlemden daha yüksek bir sınıflandırmaya sahip bir temizodada üretilmesi gerekecektir. Örneğin, bir plastik kapak üreticisi, yalnızca gıda ile temas eden kapakların üretimi için bir temizodaya ihtiyaç duyabilir; bu ortamın daha az kritik alanlardan daha yüksek bir ISO sınıflandırması olması gerekecektir. Her zaman sürecinizi değerlendirin, endüstri düzenleme yönergelerini kullanarak elde etmeniz gereken kaliteyi belirleyin ve şüpheniz varsa, profesyonel tavsiye almak için yetkin bir temizoda şirketi ile görüşün.   6 - Sektörle ilgili Hususlar   Havadaki partiküllerinizi modüler temizoda ortamınızda kontrol ettikten sonra, yüzey partiküllerini ele almalısınız ve bu özellikle yarı iletken, nanoteknoloji endüstrilerinde önemlidir. Modüler temizodalar, sağlık ve tıbbi cihaz imalatı, enerji, ilaç, elektronik, laboratuvar ve üretim dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılır - prosesiniz için kritik olarak kabul edilen hemen hemen her ortam.   7 - Hızlı Üretime Geçiş   Geleneksel bir temizoda, inşaatı planlamak için işletme içerisinde çok sayıda çalışan personel gerektirir.Modüler bir temizoda çok daha az karmaşık bir süreçtir; Planlamaya daha az insanın dahil olması gerekir, bu da üretime daha hızlı hazırlık süresi anlamına gelir. Fan filtre üniteleri, göstergeler, elektrostatik toz boyalı çelik gibi proje geri dönüşünü artıran standartlaştırılmış bileşenlerin kullanılması da faydalıdır. Modüler bir temizodanın doğası, küçük başlayabileceğiniz ve temizodanızı büyütebileceğiniz, üretim büyüdükçe bütçenizi en üst düzeye çıkarabileceğiniz anlamına gelir.   8 - Doğrulama   Modüler temizoda sürecinin kritik bir parçası doğrulamadır. Modüler bir temizoda kurulduktan sonra, temizoda, müşteri tarafından belirlenen tam ISO 14644-1 spesifikasyonuna uygun performans gösterdiğinden emin olmak için doğrulanır. Tüm imalat şirketleri, ekipmanlarının kalibre edilmesini ve doğrulama hizmetinin modüler bir temizoda için eşdeğer olmasını sağlamaya bağlıdır.İyi bir temizoda uygulaması, gönül rahatlığı sunan düzenli doğrulamaları teşvik eder ve ayrıca müşterilerden yapılacak herhangi bir dış denetim için olanak tanır.    9 - Temizoda Temiz Tutulmalıdır   GMP 'ye uygun üretim yapan, temiz bir odanın kullanımdan önce ve kullanımdan sonra temiz tutulması büyük önem taşır.İnsanlar bu ortamlarda büyük bir kirletici yayıcıdır ve profesyonel temizoda şirketleri, bu konuda tekstil sarf malzemeleri ile çözüm sunar.  Kirlilik girişini azaltmaya yardımcı olmak için modüler temizodalarda değişim alanları çok popülerdir. Temizodada kullanılan hammaddeler ve ekipmanlar da partikül kontaminasyonu oluşturur. Ürünlerin çift poşetlenmesi, transfer kapakları ve dış ortamınız hakkında genel bir farkındalık, kontaminasyonu azaltmaya yardımcı olacaktır.   10 - İyi Temizoda Protokolü   CleanroomPR.com sayfalarından inceleyebileceğiniz Profesyonel Temizoda Şirketleri  modüler bir temizoda, standartların karşılanmasını, partikül kirliliğinin azaltılmasını ve müşterilerin mutlu kalmasını sağlayarak süreçlerinize değer katacaklardır.

Temizodalar Ürün Kalitesini Nasıl Sağlar ?

Temizodalar yaşam bilimleri ve ilaç üreticileri gibi özel koşullarda üretim yapan tüm endüstriler için önemli bir üretim aracıdır.Ürün kalitesinin yüksek standartlarının korunması, ürünün etkinliğini garanti eder ve güçlü bir işleve sahiptir. Temizoda havadaki partiküllerin konsantrasyonunun kontrol edildiği kritik bir üretim aracıdır. Parçacıkların girişini, oluşumunu ve tutulmasını en aza indirmek için kullanılır.Sıcaklık, nem ve basınç gibi diğer ilgili parametrelerin de kontrol edilmesi büyük önem taşır.İlgili endüstrilerin, bitmiş ürünlerin kalitesini yönetmesine ve uluslararası standartları karşılamasına yardımcı olur bu nedenle doğru temizoda tasarımı, tüm bileşenleri ile birlikte çok önemlidir. Temizoda tasarımında bir üreticinin şunları göz önünde bulundurması gerekir: Partikül filtrasyonu. Tasarım faktörleri. Maliyet. Filtrasyon performansı Hükümet düzenlemeleri, ISO yönergeleri ve iç gereksinimler, doğru temizoda tasarımında dikkat edilmesi gereken ilk hususlardır. Örneğin, ISO 14644-5: 2004 yönergeleri temiz oda işlemleri için temel gereksinimleri belirtir.Bu yönetmelikler ve / veya bir şirketin dahili özellikleri, temizlik seviyesini veya gerekli derecelendirmeyi belirleyecektir, bu da doğru temiz odayı seçmek için iyi bir başlangıç ​​noktası olacaktır. Temizoda tasarımında önceden belirlenmesi gereken kritik noktalar; Boyut Hangi süreçler dahil edilmelidir? Hangi makine veya ekipman gereklidir ve ne kadar yer kaplar? Kaç çalışan gerekiyor ? Performans Hangi seviyede partikül filtrasyonu gerekir?  Bu bilgi, işlemin başlangıcında kritik öneme sahiptir çünkü gerekli filtrasyon ünitesi sayısını ve kullanılan filtre türlerini belirler. Yerleştirme Bir şirketin genel iş akışı, tavan yüksekliği, zemin durumu ve erişilebilirliği göz önünde bulundurarak tesis içindeki alan belirlenmelidir. Konfigürasyon Temiz odada iş akışı ne olacak? Malzemeler partikül seviyelerini koruyacak şekilde temiz odaya nasıl girecek / çıkacak? İşçiler temiz odaya partikül seviyelerini koruyacak şekilde nasıl girecek / çıkacaklar? Gelen malzemeler ve giden mallar için ayrı odalar ve geçişler eklenebilir. İlave bir önlük odası ve hava duşu işçilerin kirlenmesini azaltacaktır. Maliyet Maliyet her zaman önemli bir husustur. Fiyatlar, özel, sabit duvarlı yapıdan modüler, bağımsız, prefabrik temiz oda sistemlerine (yumuşak duvar veya sert duvar) büyük ölçüde değişir. Sabit duvarlı odalar genellikle en pahalı seçimdir, yumuşak duvarlı, modüler odalar en ucuzdur. Boyut, şekil, yapılandırma ve aksesuarlar toplam maliyeti etkiler. Modüler temizodalar, tasarım, mühendislik ve inşaat süresini azaltır. Ön tasarım ve mühendislik gereksinimleri ve ilgili çeşitli işleri koordine etme ihtiyacı nedeniyle sabit bir duvar temizodası inşa etmek birkaç ay sürebilir. Öte yandan, tüm modüller önceden tasarlanmış ve imal edilmiş olduğundan, bir veya iki hafta içinde sofistike bir modüler oda inşa edilebilir. Yerinde montaj yeterlidir. Daha büyük bir yapının ayrılmaz bir parçası olmadıkları için modüler odalar kaldırılabilir, yeniden yapılandırılabilir, taşınabilir veya hatta satılabilir. Modüler bir temiz odayı genişletmek veya yeniden yapılandırmak, sadece modüller ekleyerek veya taşıyarak gerçekleştirilebilir. Temizoda Kullanımı Temiz odalar hataya dayanıklı değildir. Temiz odaya yapılan yatırımdan en iyi şekilde yararlanmak için işçilerin eğitilmesi gerekir. Ayrıca, kurulduktan sonra temiz odanın performansının izlenmesi gerekir ve takip edilmesi gereken sıkı bakım ve temizlik protokolleri olabilir. Çalışan Eğitimi Temiz bir odaya yatırım yapan üreticilerin, çalışanların tesisi uygun şekilde kullanmasını sağlamaları gerekir. Temiz oda prosedürlerine ilişkin eğitim, temiz odanın içine erişim için bir gereklilik olabilir. Bu eğitim, temizodada yüksek bir temizlik standardını korumak ve kalite kontrolün devamlılığı için mutlaka gereklidir.Temizoda ortamı için uzman ve eğitimli çalışanlara sahip olmak, çalışan hatası olasılığını azaltır. Temizoda Çalışanları için Eğitim Aşağıdakileri Kapsamalıdır: İşle ilgili spesifik prosedürler Doğrudan geçişlerin ve hava duşlarının kullanımı Çalışma yüzeylerinin hijyeni İzleme Kameralarla gerçek zamanlı izleme, işlemleri kaydedecek, gözden geçirilmek üzere arızaları kaydedecek ve sürekli iyileştirmeyi kolaylaştıracaktır. Bir temiz oda tesisini video kameralarla donatarak, üretici hataları tespit edebilir ve ileride ayarlamalar yapabilir. Gerçek zamanlı parçacık sayımı, üreticinin yüksek kaliteyi karşılamasını sağlar.Temizodalar imalat ve montaj sürecinin belirli noktalarında havadaki partikül madde seviyesini saymak için sensörlerle donatılmalıdır.Düzenli ve sık sık ölçüm yapan bu sensörler, havadaki partiküller için bir eşik aşılırsa bir durdurma sekansını aktive eden bir izleme sistemine bağlanmalıdır. Bakım ve Temizlik Sürekli performans sağlamak için düzenli temizoda bakımı gereklidir.Çalışma yüzeyleri her çalışma süreci başında ve sonunda silinir. Önerilen diğer temizleme prosedürleri temizodaya ve üretim ortamına özgü olacaktır. Temizoda onaylı temizlik ürünleri kullanılarak özel temizlik prosedürleri gerektirecektir.Bu, kiri ve gresi temizlemek için deterjanlar ve mikrobiyal kontaminasyonu kontrol etmek için dezenfektanları içerir. Dezenfektanlar, aşağıdaki gibi tanımlanan farklı etkinliklere sahiptir: Bakteriyostatik, bakteri büyümesini durdurmak için kullanılır. Bakterisidal bakteri hücrelerini yok eder. Sporisidal endospor oluşturan bakterileri yok eder. Bir yaşam bilimleri üretim ortamının, tam bir anti-mikrobiyal temizlik sağlamak için farklı aktivite modlarına sahip en az iki dezenfektan kullanması gerekebilir. HEPA filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi gereken ön filtreleri vardır. HEPA filtrelerin kendileri bakım gerektirmez, ancak her yıl sertifikalandırılmaları gerekir.Ayrıca, uygun hava akışı ve sızıntı kontrolleri, temiz bir odanın düzenli olarak sertifikalandırılmasının bir parçasıdır. Sertifikalandırma, dahili personel veya harici şirketler tarafından yapılabilir. Çoğu şirket, bağımsız analiz sağladığı için harici bir üçüncü taraf sertifikasını tercih eder. Ürün gereksinimleri bağımsız sertifika gerektirebilir.

Hava Duşları: Temizoda Operasyonlarında Verimliliği Artırma

Temizoda, ilgili üretimlerin olduğu endüstrilerde kontrollü bir ortam olarak en kritik alanlardır.Hava duşları temizoda koşullarının korunmasında hayati bir bileşendir.Bir temizodaya girmeden önce insanlardan ve diğer materyallerden gelen kontaminasyon parçacıklarını gidermek için yüksek hızlı hava jetleri kullanarak temizodayı korurlar, böylece ürün kusurlarını azaltır ve üretim verimini arttırırlar.  Bu sayede temizodanın kendisi daha az bakım gerektirecektir, çünkü kirlenme kurşun veya birikmesi daha düşük bir seviyede olacaktır.  Temiz oda yüksek verimli partikül durdurma (HEPA) filtreleri, hava duş sistemi bileşenleri sayesinde daha uzun ömürlü olacaktır. Hava duşları tarafından yapılan ön temizlik olmadan, ana temizoda hava filtrasyonu tüm kirlenme yükünü emerek enerji tüketimini ve bakım maliyetlerini arttırır. Hava duşları, işçiler temiz üretim alanına girerken temizoda kontaminasyonunu azaltmak için temiz odalara ve diğer kontrollü ortamlara girişlerde kurulan bağımsız hava sirkülasyon sistemleridir. Hava duşlarının çalışma biçimini otomatik araç yıkama sistemindeki basınçlı yıkamaya benzetebiliriz. Örneğin, bir araba yıkama odasına girer, kapılar her iki uçtan kapanır ve tüm açılardan yüksek basınçlı su akımları arabadaki kir parçacıklarını patlatır.Temizleme döngüsü sona erer, bir ışık yanar ve çıkış kapısı açılır. Hava duşu ile bir işçi giriş kapısından geçer ve bir sensör, daha sonra kapıyı kapatan kilitleme mıknatıslarını etkinleştirir.Çok sayıda hassas yerleştirilmiş, ayarlanabilir nozul veya dikey yuvadan Sınıf 100 filtre havasının yüksek hızlı akışları, kollarını kaldırıp yerinde döndükçe işçilere üflenir. Yüksek hızlı hava, işçi kıyafetleri üzerinde, temizleyici giysilerdeki partikülleri gidererek “ovma” eylemi üreten bir çırpma etkisi yaratır. Gösterge ışıkları daha sonra temizleme döngüsünün sona erdiğini gösterir ve temiz oda kapısı açılır.Tipik olarak, temizleme süresi yaklaşık 4 ila 8 saniye, daha sonra üfleyicinin kapanması ve çalışandan çıkan kirli havanın temizlenmesi 2 ila 4 saniye daha sürer.Ayarlanabilir bir mikroişlemci, temizleme ve bekleme sürelerini kontrol eder. Kontaminasyon Kaynakları İnsanlar temizoda kontaminasyonunun ana kaynağıdır ve temizodaya giren herkes kontaminasyon miktarını azaltmak için hazırlık prosedürlerine uymalıdır.Temizoda temizlik gereksinimlerine bağlı olarak, işçiler neredeyse tüm vücudu kaplayan tam bir temiz oda kıyafeti veya sokak kıyafetleri üzerinde sadece bir elbise, şapka veya başlık giyecektir.Temizodaya girmeden önce son bir temizlik adımı için hava duşlarına ihtiyaç vardır çünkü giysilere yerleşen ve önlük altındaki bu giysilerortama kirleticiler bırakır. Temizodalara özel üretilmiş tekstil ürünleri,pürüzsüz yüzeyli sentetik malzemelerden yapılmış özel giysilerdir ve partiküllerin mekanik bağını ve kolayca dökülen kirletici maddeleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Pamuk veya yün gibi doğal elyaf malzemeler pürüzlü yüzeylere sahip olma eğilimindedir, parçacıklarla yüksek mekanik bir bağ üreterek temizlenmeyi zorlaştırır. Hava duşları, temiz oda giysilerinin kapsamlı bir temizlik gerekmeden önce birçok kez kullanılmasına izin vererek işletme maliyetlerini daha da düşürür. Hava Duşu Temizleme Kapasitesi Hava duşunun amacı, temiz bir alana girmeden önce partikül kirleticileri çalışanlardan hızlı ve verimli bir şekilde temizlemektir. Güç ve kapasite, hava duşunun etkinliğini etkileyen iki faktördür. Temizleme gücü, nozül hızı ile belirlenir ve havanın nozullardan itildiği hız olarak tanımlanabilir. Partikül kontaminasyonunu yerinden çıkarmak için yüksek hızlı hava gerekir ve hız veya temizleme kuvveti ne kadar yüksek olursa, kontaminasyon o kadar etkili bir şekilde giderilebilir. Kapasite, sistemde dolaşan havanın hacmidir. Daha fazla hava hacmi, filtrasyon ve devirdaim sistemi yoluyla daha hızlı temizlik ve kirlenmenin giderilmesi anlamına gelir.En etkili hava duş üniteleri dakikada 7.800 fit (fpm) nozul hızları üretir ve dakikada 1.900 fit küp (cfm) hava sirkülasyonu yapar. Çıkış ucunda hız ölçülür ve çalışanların çıkış ucundan uzaklığı arttıkça temizleme etkinliği düşer. Bu nedenle, en etkili olması için, hava duşlarında çok sayıda hava çıkışı bulunmalı ve işçilere mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır.Tipik olarak, karşı hava duş duvarlarındaki nozullar arasındaki boşluk yaklaşık 36 inçtir ve nozullar arasında durmaktadır, ortalama boyutlu bir işçi herhangi bir nozuldan yaklaşık 8 inç uzağa konumlandırılmıştır. Hava Duşu Tasarımı Tasarımda hava kilidine benzer şekilde, hava duşlarında tipik olarak aynı anda açılamayan iki kapı bulunur - bir seferde yalnızca bir kişi konaklayabilir. İşçiler bir tarafa girer ve diğer taraftan çıkarlar. Bir kapı açıldığında, kapının açılmasını engelleyen diğer kapının mıknatısı enerjilendirilir. Temizleme döngüsü sırasında, döngü tamamlanmadan herkesin girmesini veya çıkmasını önlemek için her iki kapıya da enerji verilir (kilitlenir). Tipik olarak, kapı kilitleri takılıysa, iç ve dış duvarlarda acil durum kapatma düğmeleri bulunur. Hava duşu tasarımları, bir kişinin aynı anda duşu kullandığı tek bir parti sisteminden, daha büyük grupların daha hızlı geçmesi için tünel benzeri bir sisteme kadar değişir.Ünitenin boyutu genellikle bir seferde temizodaya girmesi gereken kişi sayısı ile belirlenir.Tüneller daha yaygın hale geliyor, çünkü 30- veya 40 kişilik büyük temizodalarda sirkülasyon süresi daha da uzun oluyor. Çoğu hava duşu modülerdir ve belirli müşteri gereksinimlerini karşılamak için genellikle çeşitli boyutlarda ve şekillerde yapılandırılabilir.İki karşıt duvardaki nozullarla düz tasarım, çalışanları daha kolay temizler.Bununla birlikte, tesis gereksinimlerine bağlı olarak, kullanıcıların bir tarafa girip 90 derecelik bir açıyla sağa veya sola çıktığı 90 derecelik bir tasarım da kullanılabilir. Yapı malzemeleri tipik olarak paslanmaz çelik, boyalı çelik veya lamine yonga levhadır.Çoğu hava duş kabuğu çelikten yapılmıştır ve güçlü, dayanıklı, temizoda uyumlu bir yüzeyle boyanmıştır. Bazı tıbbi, farmasötik veya aşırı ıslak ortamlar için paslanmaz çelik konstrüksiyon idealdir.Bazı üreticiler lamine yonga levhadan yapılmış ekonomik seçenekler de sunmaktadır ancak olası sıcaklık ve nem dalgalanmaları nedeniyle, bu tip yapı, hepsi partikül veya biyolojik kirlenmeye neden olabilecek delaminasyon, kolay fiziksel hasar ve eklem gevşemesine olan toleransa bağlı olarak tercih edilmelidir. Hava duşunun sirkülasyonlu hava filtreleme sistemleri tipik olarak iki filtre seti kullanır, birincisi kirletici maddelerin büyük kısmını yakalamak için bir ön filtredir ve ikincisi yüksek kapasiteli,% 99.99 verimli HEPA filtredir. Sistem fan üniteleri tavana monte edilir veya tesis yükseklik kısıtlamaları varsa, dış duvara monte edilebilir. Tüm rutin bakımlar, ön filtreler düzenli olarak değiştirilerek içeriden yapılır. Hava Duşu Seçim Kriterleri Etkili bir hava duş sistemi seçerken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: Sistem modüler olmalıdır, kolay konfigürasyon, sevkiyat ve montaj sağlar. Kabuk paslanmaz veya boyalı çelikten yapılmalıdır. Üfleyici sistemi yüksek hızlı, yüksek hacimli hava sağlamalıdır. Devirdaim filtreleme sistemi ön filtreleri ve ardından yüksek kapasiteli HEPA filtreleri kullanmalıdır. Üniteler uygun kontrollere sahip manyetik kapı kilitleme sistemlerine sahip olmalıdır. Çok çeşitli endüstriler temizoda operasyonlarının bir parçası olarak hava duşları kullanır. Yarı iletken, tıbbi cihaz, biyoteknoloji, mikroelektronik, optik, ilaç, havacılık, nanoteknoloji ve otomotiv endüstrileri kontamine olmayan ortamlar gerektirir ve operasyonlarının bir parçası olarak genellikle hava duşları kullanır. Hava duşları, yüksek temizoda performansı ve verimi sağlamak için çok önemli bir faktördür ancak satandartlara uygun çalışan eğitimi, belgelenmiş prosedürler ve düzenli bakım , üretim verimini artıracak ve ürün kusurlarını ve maliyetlerini azaltacaktır. Kaynak : LabManager

Temizodalara Tavan ve Zemin Döşemesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Tavan ve zemin malzemeleri temizodaların temelini oluşturur.Tehlikeli ve kirletici maddelerden arınmasını sağlayarak kontrollü bir ortam kurmanın en önemli parçasıdırlar.Gerekli görülen temizoda sınıfı ve spesifikasyonları, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için ihtiyaç duyacağınız tavan ve zemin tipini tanımlayacaktır. Tavan ve Zemin Çözümleri Alırken Sorulacak 5 Soru Tavanlarınızın veya zeminlerinizin karşılaması gereken özellikler uygulayacağınız temizoda sınıfına göre belirlendi mi ?   Çevresel bir bariyer oluşturmak için sürekli tavan veya zemin malzemelerine mi ihtiyacınız olacak yoksa bazı alanlarda panel mi kullanacaksınız ? Tavan veya zemin malzemeleri özel ve yoğun temizleme yöntemlerine maruz kaldığında ne kadar dayanıklı olmalıdır ?  Tavan ve zemin malzemeleri temizoda çalışanlarının güvenliğini için yeterli mi ? Kaymaz veya antibakteriyel mi? Zemin kaplaması, düzenli hareket ve ekipman trafiğine dayanacak mı?

Temiz Oda Planlamanızda Dikkate Almanız Gereken 13 Nokta

Temizoda kurma ve planlama, temizoda tasarım aşamasıyla başlar.Bu aşamada, temizodanın nasıl kullanılacağını, izin verilen dekontamine seviyesini, yerini, üretim süreci gereksinimlerini ve maliyeti dikkate almalısınız.Temizoda tasarımcılarının bu aşamada tüm ihtiyaçların karşılandığından emin olmak için son kullanıcılarla derinlemesine görüşmeler yapmaları gerekecektir.Temiz odalar kurulduktan sonra, bu tesislerin temizliğini ve sertifikasını korumak için deneyimli bir profesyonel gruba ihtiyacınız olacaktır. Bir temiz oda planlarken dikkate alınması gereken birçok unsur vardır. Ekipmanınız için ne kadar alana ihtiyacınız olduğuna ilişkin pratikliklerin yanı sıra, aşağıdakileri de dikkate almanız gerekir: 1 - HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava) Filtreleri:   Bu filtreler 0,3 mikron kadar küçük partikülleri filtreleyerek kirlenme kontrolünü destekler.Havadaki kirleticileri gidermek ve temiz odada çalışan kişilere temiz hava sağlamak için hava HEPA filtreler üzerinden sürekli olarak sirküle edilmelidir. 2 - Havalandırma: Hava kalitesini korumak ve proses kontaminasyonunu kontrol etmek için havalandırma gereklidir.Bu çok yoğun enerji gerektireceğinden dolayı soğutma ünitesi bileşenleri için hava geçişi, gürültü önleyici, yedek jeneratör gibi ekipmanlara ekstra alana ihtiyacınız vardır. 3- Hava Basıncı: Temiz odaların hava sızmasını önlemek için atmosfer basıncından daha yüksek statik basınca sahip olması gerekir. Hava kilitleri ayrıca, süreci tehlikeye atabilecek basınç değişikliklerini en aza indirmeye veya önlemeye yardımcı olur. 4- Sıcaklık ve Nem: Sıcaklık kontrolü, malzeme ve ekipman için istikrarlı ve tutarlı koşullar anlamına gelir. Nem kontrolü, iç yüzeylerin korozyonunu ve yoğuşmasını önler ve statik elektriği ortadan kaldırır. Bu iki faktör, temiz bir odanın işlevinin yanı sıra, içinde çalışan kişilerin konforunun ayrılmaz bir parçasıdır. 5- Mimari: Temiz oda boyunca tutarlı bir hava akışı sağlamak için, havanın mümkün olduğunca sınırsız bir yola ihtiyacı vardır. Hava akışı kısıtlanırsa, ortaya çıkan türbülans partiküllerin hareketine neden olabilir ve bu da havadaki kirletici madde riskini artırır. 6- Ölçüm Ekipmanı: Parçacık sayısı, hava akışı, nem, sıcaklık ve temizlik gibi faktörlerin uygun seviyelerde olmasını sağlamak için bir temiz odanın sürekli olarak ölçülmesi gerekir. 7- Elektrostatik Boşalma: Hareketli hava ve hareketli insanlar elektrik yükü oluşturur. Potansiyel hasarı önlemek için elektrostatik deşarj koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. 8- Aydınlatma: Aydınlatması yetersi bir temizoda büyük riskler doğurur.Tesislerde yüksek performanslı, temizlenmesi kolay, toza ve suya dayanıklı özel armatürlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aydınlatmanın kritik olduğu bu uygulamalarda arıza sürelerinin kısa, bakım ihtiyacının minimum olması gerekmektedir. 9- Geleceğe hazır: Gelecekteki genişletme, yeni ekipman veya süreç değişikliklerine uyum sağlamak için temiz odanızın tasarımda mümkün olduğunca esnek olduğundan emin olun. 10- İç yüzeyler için kullanılan malzemeler: Temiz bir odada, partikülleri dökebilecek ve havayı kirletebilecek herhangi bir yüzey malzemesi kullanamazsınız. Ayrıca temizlendiklerinde bozulmaya karşı dayanıklı olmaları gerekir, bu nedenle temizlik ürünlerinizle uyumlu olmaları gerekir. 11- Duşlar ve çamaşır yıkama tesisleri: Bu gereksinimlerinize ve malzemelerinize bağlı olacaktır, ancak dekontaminasyon amacıyla duş ve çamaşır yıkama olanakları sağlamanız gerekebilir. Bu, sıhhi tesisat ve tehlikeli atık arıtımını düşünmeniz gerektiği anlamına gelir. 12- Tehlikeli malzemeler: Temiz odanız tehlikeli maddeleri işliyorsa, ek olarak dikkate alınması gereken hususlar arasında olumsuz bir hava basıncı sistemi ve atık hava ve suyun özel olarak işlenmesinin yanı sıra kişisel koruma ve ayrı giriş ve çıkışlar bulunmalıdır. 13- Tasarımdan yapıya ve bakıma kadar, kontrollü ortamları standartlara uygun tutmak sürekli bir süreçtir. ISO 14644 Sınıf I'den Sınıf 8'e kadar her türlü kontrollü ortam için bir bakım programı için destek alınmalıdır. Kaynak : Labmanager

Teknolojik Gelişmeler Viskozimetre Kullanımını Yaygınlaştırıyor

Viskozite ölçümleri, iki karşıt fakat eşdeğer işlemden birinde gerçekleştirilir: 1) bir taşınmaz sensörü geçerek akar veya 2) bir mobil sensör bir malzemeden geçer; her iki durumda da, bir viskozimetrenin akışa karşı direnç ölçümü, santipuaz (cP) veya milipaskal-saniye (mPa-s) cinsinden viskoziteye çevrilir. Referans olarak, suyun viskozitesi 1 cP veya 1 mPa-s olarak tanımlanır. Onlarca yıldır değiştirilmemiş ilkeleri kullanarak bu işlevi yerine getirebilecek çeşitli viskozimetre türleri vardır. Kılcal viskozimetreler, malzemeyi sabit bir hızda itmek için gereken geri basıncı ölçerken, döner viskozimetreler bir diski veya silindiri döndürmek için gerekli torku hesaplar.Diğer tipler, doldurulmuş bir tüp içindeki ağırlıklı bir sensörün düşme hızını veya yükseklik kazancını çeviren düşen bilye viskozimetreleri ve sıvı ortamdaki titreşimlerin sönümlemesini viskoziteye dönüştüren titreşimli viskozimetreleri içerir.Diğer bir varyasyon, zaman ve sıcaklık değişimlerinde değişken akış özelliklerine tabi olan sıvıların viskozitelerini hesaplayan ve Newtoncu olmayan akışkanlara kesme gerilimi verebilen reometredir. Döner viskozimetre örneğinde, ölçebilecekleri viskoziteler, sisteme verilebilecek tork aralığına bağlıdır. Düşük tork kapasitesine sahip cihazlar, çoğu ilaç karışımı da dahil olmak üzere düşük viskoziteli sıvıları ölçmek için en iyisidir. Yüksek tork kapasitesine sahip sistemler, kremler ve losyonlar gibi daha kalın maddelerin viskozitelerini daha doğru ve tekrarlanabilir bir şekilde ölçebilir.En yüksek tork kapasitesine sahip sistemler, zift veya asfalt gibi endüstriyel malzemelerin veya melas gibi endüstriyel çamura benzeyen gıda maddelerinin ölçümleri için daha uygundur. Viskozite, pompalanabilen, borulanabilen, daldırılabilen veya kaplanabilen herhangi bir malzeme için geçerlidir. Biyomedikal bilimlerde viskozite, yoğunluk, moleküler ağırlık ve yapı ve hatta viskozite ile ters bir ilişkiye sahip olan enzimatik aktivite hakkında tahminler yapmak için bir vekil ölçüm olarak kullanılabilir. Pratik terimlerle, viskozite kalite kontrol hususlarında son derece önemli bir faktördür, hangi sıvının paketlendiği ve son kullanıcılara dağıtıldığı her şeyin tutarlı ve öngörülebilir akış özelliklerine sahip olmasını sağlamak için. Ek olarak bu aynı zamanda farmasötik üretimin gerekli bir yönüdür ve buna göre, viskometre enstrümantasyonu, elektronik veri toplama ve depolamaya rehberlik eden düzenleyici çerçeveye uyumu kolaylaştırmak için son yıllarda yükseltilmiştir.  

Adli Toksikolojinin Sınırlarını Zorlamak

Adli ve klinik toksikolojide biyolojik örneklerin kapsamlı taranması, güçlü ve son derece hassas aletler olmadan mümkün değildir. Gaz kromatografisi kütle spektrometrisi (GC-MS), toksikolojik ilaç taramasına tarihsel olarak tercih edilen bir yaklaşımdır. Genel olarak bilinmeyen analiz - 4.000'den fazla madde tarayan geniş bir tarama yöntemi - geleneksel olarak GC-MS teknikleri ile yapılır, ancak son yıllarda sıvı kromatografi kütle spektrometrisi (LC-MS) yöntemleri tarafından sürekli gölgede bırakılmıştır. Adli ve klinik toksikolojide biyolojik örneklerin kapsamlı taranması, güçlü ve son derece hassas aletler olmadan mümkün değildir. Bu tür enstrümanlar, araştırmacıların çalışmalarını, hızlı geri dönüş süresi, kullanım kolaylığı ve yenilikçi LC-MS tekniklerinin yüksek duyarlılığı ile kolaylaştırılan ana ilaçların ve karşılık gelen metabolitlerinin açıkça tanımlanmasına odaklamalarına izin verir. Saç, idrar, kan ve oral sıvı, adli toksikoloji laboratuvarlarının aldığı çok çeşitli örnek türlerine örnektir. Bazı biyolojik matrisler diğerlerinden daha fazla tarama zorluğu yaratır ve oral sıvı testi son zamanlarda genel bilinmeyen analiz için optimize edildi ve laboratuvarların bir dizi hizmet sunmasını sağladı. Bağımlılık tıbbında çalışan sağlık klinikleri, psikiyatri hastaneleri, cezaevleri, uzman psikiyatri cezaevleri ve özel hekim uygulamaları bu tür hizmetlerden yararlanan kurumlara örnektir. TOKSİKOLOJİ VAKA ÇALIŞMASI - DR. MİCHAEL BÖTTCHER LABORATUVARI Michael Böttcher'ın Almanya'nın Dessau kentinde bulunan MVZ Laboratuvarı'ndaki laboratuvarı, ilaç tarama analizi ve toksikolojik çalışmalardaki uzmanlık özellikleri ile ünlüdür ve çok çeşitli biyolojik matrisler için eksiksiz bir analiz spektrumu sunmaktadır. Kapsamlı bir analitik tesis olarak, laboratuvar çeşitli kaynaklardan örnekler alır. “Lab-Dessau'da her türlü ilaç testini yapıyoruz: terapötik ilaç izleme, kötüye kullanım test ilaçları işyeri ilaç testi, zehirlenme vakaları, ve özellikle bağımlılık tıbbı için klinik ilaç testi. Berlin gibi büyük şehirlerde çok sayıda bağımlılık kliniğinde çalışıyoruz. Kötüye kullanım ilaçları aramaya ek olarak terapötik ilaçları da izliyoruz ”diye açıklıyor Dr. Böttcher. “Çok sayıda nadir ilaç testi konusunda çok uzmanız. Ayrıca adli test yapıyoruz - adli tıp tarafından akredite olduğumuz için, bir dizi adli kurum için çalışıyoruz. Birçok müşteri, daha az rutin olan yeni psikoaktif madde testlerine ihtiyaç duyuyor, bu nedenle uzman yeteneklerimiz nedeniyle bize örnekleri gönderiyorlar ”diyor Dr. Böttcher. Sentetik kannabinoid için numuneler sıklıkla laboratuvara gönderilir“yasal yüksekler” olarak adlandırılan sentetik opioidler ve internet ilaçları için yapılan testlerin yanı sıra. On yıllardır piyasada bulunanların yanı sıra modern “tasarımcı ilaçlar” laboratuvara gönderiliyor. Böttcher'ın laboratuvarı, kılcal kan numuneleri, idrar, saç ve oral sıvıdan gelen ilaçları analiz edebilir - ikincisi en son optimize edilmiştir ve özellikle bu laboratuvara özgüdür. Laboratuvar, zamana duyarlı numunelerle müşterilere hizmet vermek için minimum kesinti süresi ile çalışan güvenilir cihazlara güvenmektedir. 4.000'den fazla maddeyi tarayan geniş bir tarama yöntemi olan genel bilinmeyen analiz yürütme yeteneği, laboratuvarda bulunan kapsamlı ilaç bileşikleri kütüphanesine bağlıdır, bu nedenle bunun yanı sıra güncelleme yöntemleri de devam etmek, devam eden araştırma ve hizmet geliştirme için kritik öneme sahiptir. GC-MS VE LC-MS KARŞILAŞTIRMASI GC-MS, genel bilinmeyen analiz kullanılarak toksikolojik ilaç taramasına geleneksel bir yaklaşımdır, ancak hızlı geri dönüş süresi, kullanım kolaylığı ve yenilikçi LC-MS yöntemlerinin yüksek hassasiyeti ile sürekli gölgelenmiştir. LC-MS'in artan popülaritesine rağmen, Dr. Böttcher'ın laboratuvarı bazı örnekleri LC-MS ile görünmediği için hala bazı örnekleri taramak için GC-MS kullanıyor. Yönlendirilmemiş taramada rutin çalışmalar için laboratuvar şimdi Bruker Daltonics'in çok aşamalı doğru kütle spektrometresi (LC-MSn) kütüphane tabanlı bir çözümü olan Toxtyper ™ 'yi kullanmaktadır. “Rutin genel bilinmeyen analiz için artık GC-MS kullanmıyoruz, ancak bazı durumlarda, özellikle matrisin ayrıştırılabileceği ölüm sonrası dönemde, bu hala yararlı bir yedekleme tekniğidir. Post-mortemler LC-MS'de çok fazla iyon baskılaması üretir ve sonuçlar GC-MS sonuçlarından daha az dürüsttür. Toxtyper, örnekleri işlemenin ve daha memnun müşteriler elde etmenin daha iyi bir yoludur. ” İlgili Makale: Yeni Nesil Dizileme için Adli Tıp Uygulamaları LC-MS'nin GC-MS yerine giderek daha fazla tercih edilmesinin ana nedeni, numune hazırlama süresindeki azalmadır. Dr. Böttcher bu zaman tasarruflarının nasıl gerçekleştiğini şöyle açıklıyor: “GC-MS ile, hepsi çok zaman alan numuneleri çalıştırmadan önce üç numune hazırlama adımını (hidroliz, ekstraksiyon ve türevlendirme) tamamlamanız gerekir. Tüm bu adımlar çok seçicidir ve bu yüzden madde kaybımız vardır. Ek olarak, numuneler hazırlık halinde çok hantal olduğu için numuneler gruplar halinde çalıştırılmalıdır, bu nedenle acil bir numune geç gelirse, rutine eklemek ekonomik değildir. İlk başta ne aradığınızı bilmediğiniz için bu, genel bilinmeyen analiz için dezavantajlıdır. LC sistemleri bu seçici örnek hazırlama adımlarını gerektirmez ve bu nedenle rastgele erişim mümkündür. Çalışma sonrası zaman da GC-MS'ye kıyasla büyük ölçüde azalır, veri madenciliği daha verimlidir ve fazla deneyime ihtiyacınız yoktur. ” TARAMA YETENEKLERİ Bazı durumlarda, müşteriler hangi ilacı taramak istediklerini bilebilir, bu durumda çok hedefli bir tarama yaklaşımı kullanılabilir. Bu yöntemin duyarlılığı, genel bilinmeyen analizden (hedefsiz yaklaşım) çok daha yüksektir, ancak ilgili ilaç grubunun bilinmediği zehirlenme durumlarında, genel bilinmeyen analiz gereklidir (Tablo 1).   Tablo 1: MVZ Laboratory Dessau, Limbach Group'ta LC-MS ilaç tarama özellikleri.   Genel bilinmeyen analiz (Hedefsiz analiz) (Toxtyper ™) Çok hedefli tarama (LC-MS-MS) Madde Sayısı 4000 yakl. 100'e kadar (yönteme bağlı olarak) Örnek tip Oral sıvı, idrar, kan, camsı mizah, mide içeriği, mekonyum Oral sıvı, idrar, saç, kan, camsı mizah, mide içeriği, mekonyum Tarama yetenekleri Bilinmeyen genel tarama Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli ilaçların taranması:   Opiyatlar / opioidler benzodiazepinler 145 sentetik kannabinoid amfetamin antidepresanlar ve daha fazlası... Özel yöntemler:   Opiatlar / opioidler = 65 madde Benzodiazepinler ve Zsubstances = 75 Sentetik kannabinoidler = 100 madde Amfetaminler / tasarımcı ilaçlar = 70 madde Duyarlılık 1-25 ng / ml 0.1-2 ng / ml (10 x daha duyarlı); Çoklu hedef analizi yapılır ve LC-MS-MS ile laboratuvarın çoklu hedef analitik sistemine yerleştirilir. Bu, müşterinin bireysel ihtiyaçlarına göre modifiye edilebilir ve uyarlanabilir ve şu anda 68 farklı madde için tarama kabiliyetine sahiptir. Laboratuvarın özel çoklu hedef yöntemleri, örneğin bir opiat yöntemi veya bir benzodiazepin yöntemi, söz konusu madde sınıfı için kapsamlıdır. “Müşteri genellikle çok hedefli analiz veya genel bilinmeyen analiz yaptığımızda karar verir, ancak bu duruma bağlı olabilir. Örneğin, belirli bir durum özel bir analiz kullanılarak çözülemezse, genel bilinmeyen analiz uygulanır. Ancak bir müşteri bir opioid testi isterse, özel opioid yöntemini kullanırız. Opioid yöntemi için 65'ten fazla maddeyi test edebiliriz; benzodiazepin yöntemi ile 75 madde; ve sentetik kannabinoid yöntemiyle yaklaşık 100 maddeyi test edebiliriz. Bu oral sıvıya değil, diğer vücut sıvılarına da uygulanabilir ”diyor Dr. Böttcher. Ultra yüksek performanslı sıvı kromatografisine ek olarak, LC-MS çözeltisi toksikolojik analiz için kapsamlı bir ilaç kütüphanesi kullanır. Dr. Böttcher, böyle bir kütüphanenin kullanılabilirliğinin çalışmalarını nasıl kolaylaştırdığını anlatıyor: “GC-MS kütüphanesiyle aynı büyüklükte bir kütüphane bulunduğunu duyduğumuzda, ancak glukuronidlerin eklenmesiyle hemen ilgileniyorduk. Kütüphane tüm önemli glukuronidleri içeriyorsa, hidrolizleme gerekli değildir. Böyle bir kütüphaneyi kendi başınıza kurmak çok karmaşıktır, çünkü bu glukuronid moleküllerini satın alamazsınız. Hidroliz, zaman alıcı ve seçici olan glukuronidleri temizler, çünkü bazı maddeler yüzde 100 parçalanmaz ve yöntemlerinizi doğrulamak için bu maddeleri satın alamazsınız. Bu yaygın bir bilgi değildir ve idrar toksikolojisinde önemli bir konudur. Glukuronidler ve Toxtyper cihazını içeren kütüphanenin kombinasyonu, özellikle idrar analizi için büyük bir başarı. ” Böttcher'ın laboratuarı toksikoloji çalışması için biri Bruker tarafından geliştirilen, diğeri ise harici bir bilimsel enstitü olan Maurer / Wissenbach / Weber (MWW) Kütüphanesi (Wiley-VCH, Weinheim, Almanya, 2014, TT-M2) için iki ilaç kütüphanesi kullanmaktadır. . Laboratuvar, planlanmış amaçlar için yaklaşık 1.000 ana madde içeren Bruker kütüphanesini kullanır: Maddenin mevcut olması halinde bulunması gereken dar bir algılama süresi penceresi vardır. Bu, yazılım belirli bir maddeye yönlendirildiği için hassasiyetin artmasına neden olur. MWW kütüphanesi 1.500 madde ve 3.000 metabolit (glukuronidler dahil) içerir ve Bruker kütüphanesinden farklı olarak tutma süresine endekslenmez. Bu, duyarlılığın daha düşük olduğu, ancak kütüphane son derece kapsamlı ve aynı zamanda gerekli metabolitleri de içerdiği anlamına gelir. TOKSİKOLOJİNİN GELECEĞİ Hızla değişen bu endüstride sürekli olarak yeni yöntemler geliştirilmelidir, böylece laboratuvarlar tasarımcı ilaç pazarına ayak uydurabilir. Enstrümantasyon ve yazılım, tıpkı harici ilaç kütüphaneleri gibi güncel kalmalıdır. Yeni psikoaktif maddeler ve sentetik kanabinoidler piyasaya hızlı bir şekilde giriyor, bu da mevcut kütüphanelerde bazı ilaçların eksik olabileceği anlamına geliyor. Laboratuvarlar LC-MS kütüphanelerine kendileri madde ekleyebilir, ancak idrar örnekleri için metabolitler de gereklidir ve ana maddeler gibi satın alınamaz. Bu nedenle, idrar metaboliti kütüphanelerindeki güncellemeler, adli toksikoloji laboratuvarlarının araştırma ve hizmetlerinin devam eden başarısı için zorunludur.

Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli iş yerleri arasında yer alıyor. Bu yerlerde çalışanların, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Laboratuvarlar çalışma alanları açısından tehlikeli kabul edilen yerlerden biri olarak görülüyor. En başta ortaokullar, liseler ve üniversitelerde yer alan laboratuvarların kullanımı, iş hayatında da çalışanları tehlikelerle karşı karşıya getirebiliyor. Bu yüzden laboratuvarda tehlikelere karşı alınması gereken önemlerin bilinmesi önem arz ediyor. Laboratuvar ve Laboratuvar Güvenliği Genel anlamı ile bünyesinde çeşitli maddeler, alet, cihaz ve tertibatlar kullanılarak deneysel çalışmalar yapılan, testler, analiz ve araştırmalar yürütülen ve çeşitli gözlemler yapma olanağı sağlayan yerlere laboratuvar denir. Geçen yüzyılda laboratuvarlar gittikçe artan bir hızla çoğaldı. Bunun sonucunda her bilim dalına ait laboratuvarlar kuruldu. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ülkemizde hemen her lise ve ortaokulda mevcut olup, üniversitelerimiz bünyesinde yüksek ihtisas laboratuvarları da bulunuyor. Keşif ve buluşların çoğalmasının yolu laboratuvarların sayısının artması, içlerinin de zengin ve modern ekipmanlarla donatılmasıyla gerçekleşebilir. Laboratuvarlarda yapılan deneysel etkinliklerde ya da hazırlanan çalışmalarda, araç ve gereçlerle beraber makine ve donanımlara yönelik olarak meydana gelebilecek tehlikelere karşı önlemler alma, aksayan durumları belirleme ve daha iyiyi düzenleme adına sorunlara bilimsel yöntemlerle yaklaşma sürecine laboratuvar güvenliği deniliyor. Laboratuvar kullanım tekniği ise laboratuvarda yapılan deneysel etkinliklerde çalışanların ve araçgereçlerin güvenliğinin sağlanmasını amaçlayarak, kullanılan araçgereçlerin, kimyasal maddelerin teknik özelliklerine ve kullanım tekniklerine uygun bilimsel yöntemlerle yaklaşma sürecini çalışanlara kazandırıyor. Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli iş yerleri arasında yer alıyor. Bu yerlerde çalışanların, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılması gerekiyor. Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği için temel güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşıyor. Laboratuvarlarda kazaların önlenmesi için bazı önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemler şöyle sıralanabilir: • Laboratuvarda mutlaka önlük ve eldiven giyilmeli, korucu gözlük takılmalı, giysiler tehlike oluşturmayacak şekilde giyilmelidir. • Laboratuvarlara yangın çıkış kapıları konulmalıdır. Bunlar yönlendirmelerle gösterilmelidir. • Laboratuvarda havalandırma sistemi çok iyi olmalıdır. Laboratuvarın içinde veya yanında havalandırmalı bir oda bulunmalıdır. • Laboratuvara mutlaka bir çeker ocak yerleştirilmelidir. Çeker ocaklar kapılardan ve havalandırma sisteminden uzakta ve laboratuvarda trafiğin en az olduğu yerlere kurulmalıdır. Çeker ocaklar kimyevi maddelere ve çeşitli buharlara dayanıklı malzemeden yapılmalı, çekme sisteminin sürekli bir hava akımını sağlayabilecek kapasitede ve 24 saat çalışabilir durumda olması gerekmektedir. Çeker ocaklar laboratuvar ortamında zararlı kimyasallara maruz kalmayı önlemek için tasarlanmıştır. Standart çeker ocakların kullanımı daha düşük riskli kimyasal kullanılan laboratuvarlarda tercih edilebilir. Hidroflorik, perklorik ya da sıcak konsantrasyondaki mineral asitlerin kullanımında “yüksek performans” spesifik çeker ocakların kullanımı gerekmektedir. • Laboratuvarda çalışma sırasında çalışmanın öncesinde ya da sonrasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi veya oluşma olasılıklarının en aza indirilmesi için, bilimsel yöntemlere dayanarak insan sağlığı için güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Güvenli çalışma koşullarının sağlanması için, bir laboratuvar güvenlik programı hazırlanmalıdır. Güvenlik programları insan sağlığını ve kimyasal maddeleri tehlikelerden korumanın yanında kaza ile oluşabilecek zaman kayıplarının ve maddi zararların önlenmesini ve verimli çalışmaya olanak sağlar. Bundan dolayı, alınan tüm önlemlere rağmen laboratuvar ortamında oluşabilecek sağlık sorunları göz önünde tutularak bir ilk yardım çantası hazır bulunmalıdır. • Laboratuvarda yapılan çalışmalarda kullanılan kimyasal maddelerin çoğu sağlığa zararlıdır ve bu kimyasalların özelliklerinin tanınması sağlık açısından önemli olduğu kadar çalışma esnasında yapılan herhangi bir kaza sonrasında yapılacak ilkyardımın saptanması açısından da önemlidir. İnsan sağlığına zararlı başlıca kimyasallar şunlardır: Ağır metaller, aromatik nitro bileşikleri, aldehitler, alkali metaller, alkali tuzları (NaOH, KOH), amonyak, benzen, cıva, fenoller, karbon tetra klorür ,klorlu hidrokarbonlar, metil alkol, toluen vb. • Laboratuvar her zaman temiz tutulmalıdır. Laboratuvar temizliği gerekli tüm kurallara uyularak yapılmalıdır. • Etiketlemede mumlu kalem, suda eriyen mürekkepli kalem kullanmaktan, kısaltmalardan maddenin ismini yazmaktan, sadece formülünü yazmaktan, numara vermek veya kodlamaktan kaçınılmalıdır. • Kimyasal Maddelerin Stoklanması kurallara uygun yapılmalıdır. • Laboratuvarlarda yeterli sayıda değişik yangın türlerine karşı yangın söndürme cihazları bulunmalı ve bunların hangi yangın tipi için kullanılacağı belirtilmelidir. • Su, elektrik, havagazı, hava boruları ve bunların vanaları değişik renklerde boyanmalı ve hangi rengin hangi boruya ait olduğunu gösteren bir levha laboratuvarın görünür bir yerine asılmalıdır. • Elektrik ve gaz devrelerini kapatan şalter ve vanaların yerleri herkes tarafından bilinmesi için işaretlenmelidir. • Laboratuvarlarda acil durumlarda kolayca ulaşabilecek duş ve yangın battaniyeleri bulunmalıdır. • Çözücüler hiçbir zaman lavabolara dökülmemeli, değişik özellikteki çözelti atıkları toplama bidonlarında toplanmalıdır, atık toplama bidonları ve çöp kutuları her akşam boşaltılmalıdır. • Laboratuvarda ateş kullanmadan önce etrafta alev alabilecek maddelerin bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir. Hava gazı veya doğalgaz ve diğer gaz hortumları sık sık kontrol edilmeli, çatlaklar görüldüğünde hortumlar hemen değiştirilmeli; bu hortumlar alevle temasta bulunmamalıdır. • Laboratuvarın ana gaz vanasının yeri laboratuvar personeli tarafından bilinmelidir. Laboratuvara ana gaz vanasının yerini belirten ikaz işaretleri konmalıdır. • Yanıcı maddelerin kullanıldığı deneylerin çeker ocakta yapılmalı, alev alıcı sıvıların damıtılması kum tepsisinin kum banyosu üzerinde yapılarak muhtemel bir yangın esnasında ateşin etrafına yayılması ihtimali azaltılmalıdır. • Yangın söndürme cihazları laboratuvar ve koridorlarda bulunmalıdır. Laboratuvar personelinin bunların yerini ve hangi tip yangın söndürme cihazının hangi yangında kullanılacağını bilmesi ve buna göre eğitilmesi gerekmektedir. Referans : Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Kaynak: İşte Sağlık Dergisi

ASHRAE 62.1 ve 62.2 Standartlarının Güncellenmiş Sürümlerini Yayınladı

ASHRAE, havalandırma sistemi tasarımı ve kabul edilebilir iç mekan hava kalitesi (IAQ) standartlarının güncellenmiş sürümlerini yayımladı. ANSI / ASHRAE Standardı 62.1-2019, “Kabul Edilebilir İç Hava Kalitesi için Havalandırma”, insan işgalcileri için kabul edilebilir ve olumsuz sağlık etkilerini en aza indiren IAQ sağlaması amaçlanan yeni ve mevcut binalar için minimum havalandırma oranlarını ve diğer önlemleri belirtir. Standart 62.1’de yapılan önemli değişiklikler şunlardır: • Yeni ve mevcut bina havalandırma hesaplamalarını kontrol etmek için birim alandaki yeni bilgilendirici havalandırma tabloları; • Sistem havalandırma verimliliği ve bölge hava dağılımı etkinliği hesaplamaları için havalandırma oranı prosedürünün basitleştirilmiş sürümü; • Modifiye doğal havalandırma prosedürü hesaplama metodolojisi; • Daha önce kapsanmayan mesleklerin özel olarak tanımlanması için gözden geçirilmiş kapsam; • Doğal havalandırmanın dış hava kalitesini ve dış hava havasının mekanik olarak soğutulmuş alanlarla etkileşimini göz önünde bulundurması için yeni gereklilik; ve • Nem kontrolü gereksinimleri, artık bağıl nem yerine çiğlenme noktası olarak ifade edilmiştir. ANSI / ASHRAE Standardı 62.2-2019, “Konut Yapılarında Havalandırma ve Kabul Edilebilir İç Hava Kalitesi”, mekanik ve doğal havalandırma sistemlerinin ve konut binalarında kabul edilebilir iç hava kalitesi sağlaması amaçlanan bina örtüsünün rollerini ve minimum gereksinimlerini tanımlar. Standard 62.2'nin 2019 baskısı, partikül filtrasyonu için kredi veren, dengelenmiş ve dengesiz havalandırma sistemi etkileşimlerini doğal sızma ile ayırt eden, yeni çok aileli konutlar için bölümlendirme limitleri gerektiren ve tek noktadan zarflı sızıntı testi sonuçlarının kullanılmasına izin veren bir ayırma yolu sağlayan bir uyum yolu ekler. sızma kredisinin hesaplanması. SSPC 62.1 Başkanı Jennifer Isenbeck, “Bu standartlar, yıllar içinde genişleyen bilgi, tecrübe ve havalandırma ve hava kalitesiyle ilgili araştırma yapısını yansıtan önemli değişikliklere neden oldu” dedi. “Her iki standardın amacı değişmedi, ancak bu hedefe ulaşmanın araçları gelişti. Bu güncellenmiş standartlar, binalardaki insanlar için daha sağlıklı iç ortamlar yaratma umuduyla daha fazla netlik sağlayacaktır. ” Daha fazla bilgi için, www.ashrae.org/bookstore adresini ziyaret edin .

ASHRAE 2019 Öğrenci Tasarım Yarışması ve Uygulamalı Mühendislik Yarışması Kazananlarını Açıkladı

2019 ASHRAE Öğrenci Tasarım Yarışması ve Uygulamalı Mühendislik Yarışması kazananları açıklandı. Yarışma, seçkin öğrenci tasarım projelerini tanır, lisans öğrencilerini enerji tasarruflu HVAC sistemlerinin pratik tasarım bilgilerini uygulama konusunda teşvik eder ve ekip çalışmasını teşvik eder. Kırk iki takım yarıştı ve 26 kişi toplum düzeyinde yargılandı. Bu yılki Tasarım Yarışması, Macaristan'ın Budapeşte kentinde küçük bir hastaneye odaklandı. Proje, Budapeşte'de 70.000 metrekarelik yeni bir dört katlı (6.503 metrekare) tıbbi, klinik, cerrahi ve ofis binası inşa etmeyi içeriyordu.   Takımlar üç kategoriden birinde yarıştı;   • HVAC Tasarım Hesaplamaları; • HVAC Sistem Seçimi; ve • Entegre Sürdürülebilir Bina Tasarımı (ISBD).   HVAC Tasarım Hesaplamaları kategorisinde birincilik, Mısır, Kahire, Ain Shams Üniversitesi'nden Beshoy Badr, George Mounir, John Victor, Kerollos Samir, Paula Wanis ve Samaa Khaled'e verildi. Fakülte danışmanları Dr. Ashraf Kotb ve Dr. Hany Elsayed'dir.      HVAC Sistem Seçimi kategorisinde ilk sırada yer alan Mitch Mallett-Hiatt, Colin Miller ve Nebraska Üniversitesi, Lincoln, Nebraska Üniversitesi'nden Samuel Underwood idi. David Yuill, ekibin öğretim görevlisi olarak görev yapan Ph.D. ve PE, Rick Hiatt, endüstri danışmanıydı.      Entegre Sürdürülebilir Yapı Tasarımı kategorisinde birinciliği Greeshma Bindu-Nandakumar, Vijay Chithambaram, Hope Tique Organista ve Loughborough Üniversitesi'nden Joshua Vasudevan, Leicestershire, İngiltere Dr. Mahroo Eftekhari fakülte danışmanı olarak görev aldı.   2019 Setty Family Foundation Uygulamalı Mühendislik Mücadelesinde, öğrenciler temel olanakları (kamu hizmetleri, polis, yangından korunma, okullar, sağlık hizmetleri, barınma vb.) İçeren kendi kendine yeten bir topluluk tasarlamaya zorlandı. Tasarımlar, Porto Riko, Vieques adasındaki 5.000 kişilik bir topluluğu barındırmak için gerekliydi. Samuel Bean, Alexander Sparks, Jacob Scarpino ve New Hampshire Üniversitesinden Sarah Mayer, Durham, New Hampshire birinci oldu. Nils Carlson, takımın sponsoru ve Anthony Puntin, Martin Wosnik ve Christopher White danışman olarak görev yaptı. Projeler, 1-20 Şubat tarihlerinde Orlando, Florida'da düzenlenen 2020 ASHRAE Kış Konferansı sırasında kabul edilecektir . Kış Konferansı, Orange County Kongre Merkezi'nde 3-5 Şubat'ta gerçekleşecek olan ASHRAE ortak sponsoru olan AHR Expo ile birlikte düzenleniyor. Öğrenci Tasarım Yarışması kazananlarının tam listesi için ashrae.org'daki Yarışmalar sayfasını ziyaret edin.    

Kalp kası hücreleri mikro yer çekimine uyum sağlıyor

ScienceFocus dergisinin haberine göre, sonuçları "Stem Cells Reports" dergisinde yayımlanan araştırma, kök hücreden çıkarılan kalp kası hücrelerinin, uzay yolculuğu sırasında mikro yer çekiminin bulunduğu ortama uyum sağlama kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi.Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Joseph Wu liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) beş buçuk hafta boyunca kültürlenen insan kalp kası hücrelerinde hücre seviyesinde kardiyak fonksiyon ve gen ifadesi incelendi. Uzmanlar, mikro yer çekiminin 2 bin 635 genin ifadesinde değişikliğe neden olduğunu, Dünya'ya geri geldikten sonra geçen 10 günlük sürede gen ifadelerinin yeniden normale döndüğünü gözlemledi.UUİ'de kültürlenen kalp kası hücrelerinin Dünya'ya dönüşte normal yapı ve biçimde göründüğü, ancak atım ve kalsiyum geri çevrim kalıplarını değiştirerek bulundukları ortama uyum sağlamış oldukları tespit edildi.Wu, çalışmalarında uzay yolculuğunun insan kalbinin fonksiyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması için ilk kez insandan indüklenmiş pluripotent kök hücre kullanıldığını belirterek "Mikro yer çekimi, insan vücuduna kapsamlı etkisi bakımından çok iyi anlaşılmamış bir ortam ve bu tür araştırmalar, özellikle dünya, Ay ve Mars'a gitmek gibi daha uzun uzay misyonlarına girişmeye hazırlanırken vücutta yer alan hücrelerin uzayda nasıl hareket ettiğine ışık tutabilir." değerlendirmesini yaptı.  Kaynak Yeniçağ: Kalp kası hücreleri mikro yer çekimine uyum sağlıyor 

E-bülten için aşağıdaki bilgileri doldurmanız yeterli.

Giriş Yap

Şifremi Unuttum Kayıt Ol

Kayıt Ol

Şifremi Unuttum