ÜRÜN HABERLERİ

SAN - Antimikrobiyal Ürün Serisi: Yeni Teknopolimer Bileşenler

Özel teknopolimer bileşenler, ürün yüzeyindeki mikrop, bakteri ve mantarların çoğalmasını engelleyerek üremesini engeller. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hayvan Sağlığı ve FAO tarafından desteklenen 12-18 Kasım 2019 Dünya Antibiyotik Farkındalık haftasında, antibiyotiklerin önemi ve toplum ve sağlık profesyonelleri tarafından doğru kullanımının önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 11. Avrupa Antibiyotik Günü kutlandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antimikrobiyal direnç, fenomenin epidemiyolojik ve ekonomik etkisi nedeniyle bugün halk sağlığına yönelik en büyük tehditlerden birini temsil ediyor. Özellikle Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, metisiline dirençli Staphylococcus, vankomisine dirençli Hetococci, Acinetobacter baumannii, Escherichia Coli ve Klebsiella pneumoniae gibi bakıma bağlı enfeksiyonlardan ve toplumsal enfeksiyonlarından sorumlu bazı ana bakteriler için çok yüksek direnç oranları bulunuyor. Elesa+Ganter kısa süre önce SAN ürün serisini dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin karşı karşıya olduğu büyük önem taşıyan bir sorunun üstesinden gelmek amacıyla teknopolimer malzemeli yeni bileşenlerle genişletti. SAN ürünleri teknopolimer RAL 7021 gri-siyah veya RAL 9016 beyaz renklerde mevcuttur. Lazerle kazınmış logo, mat yüzeyde açıkça görülür. İnorganik bir baz üzerinde gümüş iyonu katkılı özel teknopolimer (aktif farmasötik bileşenler, antibiyotikler veya pestisitler olmadan), mikrop, bakteri ve mantar gibi sağlıksız organizmaların hücre yüzeyine nüfuz ederek DNA'larına saldırarak çoğalmasını önler. Bu bileşenler medikal, hastane, rehabilitasyon ve engelli destek ekipmanları, ilaç endüstrisi için makineler, şehir mobilyaları ve halka açık ekipmanlar için idealdir. Laboratuvar testleri, bakterilerin% 98,9'unun 24 saat içinde yok edildiğini göstermektedir (ISO 22196: 2001).Zamanla artan antimikrobiyal özelliklerin değişmezliği, birçok yıkama döngüsünden sonra bile, gümüş iyonlarının kontrollü mekanizmasının zaman içinde salınımı ile mümkün olmaktadır.                               Geleneksel sanitasyon prosedürlerinin titizlikle uygulanmasına rağmen, özellikle enfeksiyon kapmanın daha kolay olduğu halka açık yerlerde, hastanelerde ve uzun süreli bakım tesislerinde, mikrobiyal kontaminasyonun %5-30'u yüzeylerde veya nesnelerde devam edebilir. Bu nedenle, bu tür ortamlarda bu enfeksiyonlara yakalanma olasılığını azaltmak için önleyici tedbirler almak önemlidir. Her şeyden önce, bakteri bulaşını önlemenin ana aracı olan hijyen ve sık sık el yıkama ile başlanmalıdır. Diğer çözümler şunlar olabilir: sadece gerektiğinde antibiyotik kullanın, bakteri ile potansiyel olarak enfekte olan taşıyıcılar/ hastalar için tarama uygulaması yapın veya gerektiğinde izole edin ve hastane ortamlarında -yatak kenarları kulplar, masalar ve mikser musluklar gibi-.yüksek frekanslı temas yüzeyleri için bakterileri öldürebilen özel malzemelerin kullanımını düzenleyin. Ürün teknik veri sayfaları, çizimleri, kodları ve boyutları ile tabloları web sitemiz elesa-ganter.com.tr'de bulabilirsiniz. Kaynak:Elesa+Ganter Basın Bülteni  

Hava Kaynaklı Partikül Temizliği

Yerinde Uygulanabilir Kompakt Metisafe Çözümleri Ev-Ofis Ortamından Temizodaya Alışveriş merkezi, hastane veya resmi kuruluş binaları olsun, hepsi konfor amaçlı olarak ilgili mevzuatına göre projelendirilmektedir. Geleneksel havalandırma sistemlerinde, ameliyathane gibi özel kritik alanlar dışında yüksek verimlilikte hava filtrasyonu uygulanmamaktadır. Covid-19 pandemisi gibi toplumu tehdit eden bulaşıcı hastalıklar durumunda ortaya çıkan bir gerçek de, binaların mekanik altyapıları ve havalandırma tesisatlarının hava kaynaklı kontaminasyonların engellenmesine uygun olmadığıdır. Geleneksel bina mekanik havalandırma sistemleri merkezi olarak çalıştırıldığından iç ortam mekanlarının bağımsız filtrasyonu ve basınçlandırmasına genellikle uygun değildir. Merkezi sistem üzerinden hava biyogüvenliğini arttırıcı modifikasyon yapmayı deneyen girişimler genellikle beklenen performansı yakalayamamaktadır veya maliyeti yüksek zaman alıcı çözümler ortaya çıkmaktadır. Metisafe, gelişmiş uzmanlık alanı olan hava biyogüvenliği ile beraber cihaz gibi çalışan özgün modüler temizoda konseptini performans odaklı sistem tasarımlarında uygulamaktadır. Yirmi yılın üzerinde tasarım, üretim ve saha deneyimine sahip Metisafe, üretmekte olduğu yüksek performans temizoda ekipmanlarını kit formatına çevirerek, bina altyapısına müdahale etmeden havalandırma sistemine entegre edilebilen, iç mekanlarda hava izolasyonunu sağlayan pratik çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerden birisi, Metisafe’in portable hava temizleme ürünleri olan pro serisi AC-1500, AC-1000, AC-300 ve i-biosafe serisi AC-750, AC-500 ve AC-250 model HEPA filtrasyon cihazlarıdır. İhtiyaca göre (pozitif veya negatif) ortam basınçlandırılması hava güvenliğinin sağlanmasında gerekli olan en önemli özelliklerdendir. Metisafe portable hava temizleme cihazlarının pazardaki diğer portable ürünlere göre en belirgin ayırt edici özelliklerinden biri de, iç ortam basınçlandırmalarının da aynı cihaz üzerinden gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. Diğer çözüm ise, sabit hava temizleme sistemi diye tanımlanabilen tavan tipi resirkülasyonlu fan-filtre sistemleridir. Bu yöntemde Metisafe, kendine özgün konsept modüler temizoda ürünlerinde uyguladığı metodları kullanmaktadır. Bu sayede, ilave taşıyıcı ve tavan paneller olmadan kurulum yerinden etkinlemeyecek şekilde temel temizoda ekipmanları ile partikül filtrasyon çözümleri standart hale getirmiştir. Sınırlı oda yüksekliğine kadar tavandan tabana doğru hareket eden HEPA filtreli hava akımı en ideal partikül süpürme tekniği olarak kabul edilir. Oda tabanına yakın yerleşimdeki hava emiş kanalları sayesinde zemine doğru yönlenen temiz hava ortamdaki kirli havayı emiş kanallarından sisteme almakta ve tekrar tavandaki HEPA filtreden geçerek oda içinde resirküle edilmektedir (Şekil 1). Bu hava akış tekniği ile uygun sayıda fan filtre ünitesi (FFU) ve emiş kanalı kullanılarak, hatta ölü nokta ve hava vorteksleri yaratmayacak şekilde ileri analiz yapıldığında, yüksek temizoda sınıfında partikül temizleme performansına ulaşılması bile mümkün olmaktadır. Metisafe tavan tibi FFU sistemleri aracılığı ile yapılan oda basınçlandırılmaları çok düşük miktarlardaki hava alışverişi ile mümkün olabilmektedir. Odadaki sızdırmazlık seviyelerine göre gereken taze hava veya egzoz edilecek hava miktarları kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Bunlarla beraber, istenirse otomasyon kontrol paneli aracılığı ile otomatik olarak programlanabilmektedir. Dış ortam ile hava alışverişi, bina dışı veya koridorlar üzerinden olabilmekle birlikte merkezi havalandırma sistemlerine bağlantı yapabilme imkanı, Metisafe tavan tipi resirkülasyonlu FFU sistemlerinin her türlü bina mekaniklerine uygulanabilirliğini sağlamaktadır. Yüksek hava resirkülasyonu olması ve şartlandırılmış hava kullanabilme özelliğinden dolayı ortam konforu da sağlanabilmektedir. Metisafe tavan tipi resirkülasyonlu FFU sistemleri minimum 280 cm oda yüksekliklerinde uygulanabilir. HEPA filtre edilmiş hava verim kapasitesine göre sınıflandırılmış 3 model ekipman seti ve 3 farklı basınçlandırma kitinden oluşmaktadır (Şekil 2). Mevcut binalarında rekonstriksiyon karmaşalarına girmeden, geleneksel ve portable sistemlere göre daha verimli çözüm arayanlar için, Metisafe FFU sistemler ekipman sayısı arttırılarak her büyüklükteki mekanda uygulanabilme özelliğine sahiptir (Şekil 3.). Metisafe FFU sistemlerinde, ekipmanların münferit tekli veya çoklu olarak kontrol edilebilme yeteneği ile değişkenlik gösteren ihtiyaçlara göre ayarlanabilir olmaları sayesinde merkezi sistemlere göre önemli bir üstünlük ve kolaylık sağlamaktadır. Şekil 2. Metisafe resirkülasyonlu FFU sistemi ana ekipman içerikleri      

Metisafe Portable Hava Temizleme Cihazları

Diğer birçok hava yolu ile bulaşan infeksiyon etkenlerinde olduğu gibi Covid-19’un da toplumda yayılmasında damlacık ve/veya aerosol bulaşı kritik öneme sahiptir. Sıcaklıkların azalması ile birlikte kapalı ortamlarda havada asılı kalan virüs miktarının artması, hastalanmaya sebep olabilecek yüksek virüs yükünü solunum ile alma olasılığı da artmaktadır. Bu noktada, kapalı ortamlarda viral partikül miktarını etkin olarak düşürmenin önemi daha da artmaktadır. Çok sayıda portable hava temizleme cihazı modeli mevcut iken, pandemi sonrasında yüzlerce model cihaz daha pazara çıkmıştır ve yeni üreticilerle birlikte çıkmaya devam etmektedir. Hava çevirim sayısı ve oda hacmine uygun kapasitede hava temizleme cihaz seçimi en temel kriterdir. Cihazda kullanılan filtre tipleri, hava akışkanlık özellikleri, cihazın tasarımı ve gerçek partikül düşürme etkinliğini zamana bağlı olarak gösteren CADR değeri gibi kriterler uygun cihaz seçimini belirler. Kapalı ortamlarda hava yolu ile infeksiyon bulaşlarının engellenmesinde havadaki aerosol miktarının HEPA filtreli hava resirkülasyonu ile azaltılması korunmada tek kriter değildir. Pandemi gibi durumlarda kontamine olmuş odalardan diğerlerine aerosol kaçışlarının önlenmesine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Veya, şüpheli infeksiyonlu kişilere müdahale edilmesi gereken ortamlarda komşu odalara partikül sızıntısının minimalize edilmesi gerekir. Kontamine kabul edilen bu kapalı ortamlar negatif basınç altında tutularak çevre odalara partikül sızıntıları engellenebilmektedir. Sağlık çalışanlarının kullandığı odalar ise pozitif basınç altında tutularak personelin infektif aeorosollere karşı korunmaları arttırılabilir. Kapalı ortamlarda basınçlandırma yapılabilmesi için dış ortam ile oda içi arasında hava alışverişi olmalıdır. Negatif basınç oluşturmak için oda içinden dışına hava ekzoztlanmalı, pozitif basınç oluşturmak için ise oda dışından taze hava alınmalıdır. Bu hava alışverişlerinde de filtreler aracılığı ile güvenlik sağlanmalıdır. Bu işlem hava temizleme cihazından bağımsız olarak bir fan aracılığı gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılan bir ventilasyonda, ortamın partikül düşme verimi ve hava akım dinamiklerindeki bozulmalar nedeniyle kontrolsüz olmakta ve bazen tehlikeli durumlar yaratabilmektedir. Ayrıca ikinci bir cihaz gerekliliği yanında ve gürültü seviyesi nispeten yüksek, rahatsız edici bir ortam oluşmaktadır.                                                  Metisafe, Portable HEPA filtrasyon cihazları üzerinden oda basınçlandırma imkânı yaratan hava akım dinamiklerini üretim tasarımlarında 10 yılı aşkın süredir uygulamaktadır. Basit bağlantı aparatları üzerinden pencere veya duvarda açılan ventilasyon kanalı ile hava temizleme cihazı arasında bağlantı oluşturularak ek bir cihaz gerekmeden basınçlandırma yapılmaktadır. Odanın sızıntı durumuna göre veya istenen miktarda hava alışverişi ayarlanarak filtrelenmiş hava resirkülasyonu ve kontrollü oda basınçlandırılması Metisafe cihazlarında otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Metisafe’in AC-1500, AC-750 ve AC-500 modellerinde H13/H14 HEPA filtreler kullanılarak hem resirkülasyon hem de pozitif veya negatif oda basınçlandırması entegre çalışabilmektedir. Kaynak: Basın Bülteni

Mikropor’un “Antimic Kaplı Filtre”leri Salgına Meydan Okuyor!

Mikropor’un Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve “Antimic (Antimikrobiyal veya Biosidal Solüsyon)” ile kaplanmış filtreleri, yaşam alanlarındaki iç ortam hava kalitesini muhafaza ederek hem insan sağlığını tehdit eden mikrobiyal oluşumları önlüyor hem de enerji verimliliği sağlıyor. 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle ilaç, gıda, HVAC ve enerji gibi endüstrilere temiz hava ve filtrasyon konularında ihtiyaca uygun çözümler sunan Mikropor,  “Antimic Kaplı Filtre”leri ile kapalı ortamlardaki virüsleri tutarak sağlıklı yaşam alanları sunuyor.  Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve “Antimic (Antimikrobiyal veya Biosidal Solüsyon)” ile kaplanan filtreler, yaşam alanlarındaki iç ortam hava kalitesini muhafaza ederek hem insan sağlığını tehdit eden mikrobiyal oluşumları önlüyor hem de enerji verimliliği sağlıyor. Yüksek verimli EPA, HEPA ve ULPA filtrelerden mobil hava temizleyicilere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Mikropor, ürünlerinin verimlilik değerlerini “Eurovent Sertifikası; ISO 16890 ve EN1822 Testleri” ile garanti ediyor. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile kapalı mekanlarda virüs taşıyan parçacıkların enfekte kişiler tarafından yayıldığını belirten Mikropor Satış Müdürü Tunga ELTETİK şunları söyledi :  “Sağlık tesisi, otel, AVM, okul, ofis, temiz oda uygulamaları ve bir çok endüstrinin  iklimlendirme sistemlerinde tercih edilecek "Yüksek Verimli Filtreler " ile etkili bir hava filtrasyonu yapılarak bu risk minimum seviyelere çekiliyor ve ortam partiküllerden arındırılmış hava ile şartlandırılıyor. Özellikle hastanelerdeki iklimlendirme sistemlerine uygulanacak iyi bir filtrasyon sistemi hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından hayati önem taşıyor. 0.2μm’dan büyük partiküllerin %99.99’unu tutabilen “Hepa Filtre”lerden geçirilerek doğru yöntemler ile ortama verilen temiz hava, enfeksiyonun yayılmasını önlüyor. Gıda endüstrisi ve hizmet sektöründe de hijyen şartlarının sağlanması büyük önem taşıyor.  Gerekli iç hava kalitesinin sağlanabilmesi için klima santrallerinin doğru şekilde işletilmesi, filtre değişimlerinin zamanında yapılması, filtre verimliliklerinin EPA veya HEPA sınıfına yükseltilmesi; eğer bu mümkün değilse kapalı ortamlarda, toplantı odalarında, açık ofislerde HEPA filtreli hava temizleyicilerin kullanılması gerekiyor. Yüksek verimli, antimikrobiyal (biosidal) kaplamalı filtrelerimiz sağlığımızı, çevreyi ve prosesi korurken, enerji maliyetlerini de düşürüyor.”  NURUS tarafından geliştirilen 'Covid-19 Test Kabinleri'ne de ürünleriyle destek verdiklerini açıklayan ELTETİK:  “İlk ünite, Sincan Devlet Hastanesi'nde kuruldu ve hizmet vermeye başladı. Pozitif ve negatif basınç alanlarıyla, sağlık personeli ile test yaptıran kişi arasındaki teması engelleyen kabinler, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırıyor. Hayata geçirilen her ünite  günde 300 - 500 arasında testin güvenle ve süratle yapılmasına imkân sağlıyor. Geliştirilen 10 kabinden 9'u Ankara'daki hastanelere kurulurken, 1'i Eskişehir'e gönderildi. Bu vesileyle bu değerli projeye katkıda bulunabilmemize olanak sağlayan Nurus’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ELTETİK,  Mikropor olarak bundan sonra da odağında insan olan; hayata ve insana değer katan projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.    

Pandemi ile Mücadelede Etkili Çözüm: “Mia Air Hava Temizleyici”

Yaşam alanlarında havada bulunan partikülleri ve mikroorganizmaları yakalamak amacıyla geliştirilen Mia Air, ultra küçük boyuttaki partikülleri  (0,3 mikron) %99,99 oranında yakalayarak sağlıklı bir yaşam için gerekli  iç ortam hava kalitesi sunuyor. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün, iç ortamlarda hava yoluyla yayılmasını engelleyen Mia Air, pandemi ortamında güvenli yaşam alanları sunuyor. COVID-19 pandemi süreci, iç hava kalitesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kapalı alanlarda havada asılı kalan virüslerin, bakterilerin ya da mayt gibi tehlikeli mikroorganizmaların solunum yoluyla enfeksiyon riskini artırmaması için iç ortam havasının “Yüksek Verimlilikle Partikül Tutma” özelliğine sahip HEPA (H13/H14) filtrelerden geçirilmesi, insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Mikropor’un Hava Filtrasyonu alanındaki 33 yıllık tecrübesinin ve Ar-Ge çalışmalarının bir ürünü olan Mia Air, filtrasyon performansı ile rakiplerinden ayrılıyor. Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Mikropor’un Ar-Ge çalışmalarıyla hava filtrelerindeki performansı artırılan ANTIMIC Solüsyon sayesinde yakalanan mikroorganizmaların filtre ile ilk temas anında DNA/RNA zincirinin bozularak yok edilmesi sağlanıyor. Bu sayede filtre tarafından yakalanmış olan herhangi bir mikroorganizmanın insan sağlığını yeniden tehdit etme olasılığı yüksek oranda elimine ediliyor. Legionella Pneumophila bakterileri ile yapılan verimlilik testine göre ANTIMIC kaplı HEPA filtrelerin, kullanılmaya başlandığı ilk bir saat içerisinde ortamdaki bakteri yoğunluğunu %99,98 oranında azalttığı görülmüştür. Mia Air, içerisinde bulunan özel Partikül ve VOC (Uçucu Organik Bileşik) sensörleri ile iç ortam hava kalitesini sürekli olarak denetliyor ve yaşam alanın büyüklüğüne ve kirleticilerin yoğunluğuna göre değişen bir sıklıkta sürekli olarak havayı temizleyerek, enfeksiyon riskini en aza indiriyor. 610m³/h debide 100 m² taban alanına ve 3 metre tavan yüksekliğine sahip bir odayı saatte ortalama iki kez temizleyebilen Mia Air, yüksek kapasiteli bir “hava temizleyici” olarak pazarda öne çıkıyor. %100 taze havanın sağlanamadığı yaşam alanlarında hava kalitesini artırmak adına oldukça etkili bir teknolojiye sahip olan Mia Air; hastane odaları, yaşlı bakım evleri, kreşler, restoranlar, açık ofisler ve toplantı odaları başta olmak üzere birçok yaşam alanının iç ortam hava kalitesini yükselterek solunum yoluyla enfekte olma riskini minimize ediyor.  Mia Air, ISO ve WHO otoriteleri tarafından deklare edilen hava temizliği kriterlerini sağlamak için programlanmış olan beş farklı ( Ekonomi, Turbo, Sessiz, Otomatik ve Manuel ) çalışma modu, ergonomik tasarımı ve uzaktan kontrolü mümkün kılan mobil uygulaması ile kullanıcı dostu çözümler sunuyor. IOS ve Android cihazlarda kullanılabilen Mia Air mobil uygulaması ile yaşam alanlarının PM1, PM2.5, PM10, VOC, CO2, Sıcaklık ve Nem gibi değerleri anlık olarak kontrol edilebiliyor. Ayrıca filtrelerin kalan ömürleri uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Temiz hava ve filtrasyon sistemlerinde sektörün lider markası Mikropor tarafından geliştirilen Mia Air, pandemi sürecinin yoğun yaşandığı ülkelerde büyük ilgi görüyor. İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya, Bulgaristan, Fas, Mısır, Cezayir, Katar, Uruguay, Malezya, Endonezya ve Pakistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen Mia Air, uluslararası standartlardaki ürün kalitesiyle pandemiyle küresel mücadelede ön saflarda yer alıyor.

MATACHANA’dan COVID-19 Pandemisi ile Mücadele için Yeni Dekontaminasyon ve Sterilizasyon Ünitesi

ACENDIS’in Sterilizasyon alanındaki çözüm ortağı MATACHANA firması tarafından yoğun bakım ünitesine en yakın şekilde kurulan Dekontaminasyon ve Sterilizasyon Ünitesi kullanıcılarına maksimum hijyen sunmakta. COVID-19 pandemisi esnasında elde edinilen deneyimlerden yola çıkarak MATACHANA , COVID-19 hastalarının tedavi gördükleri Pandemi Hastaneleri veya Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanılan tıbbi malzemelerin yeniden işlenmesi ve sterilizasyonu için bir çözüm geliştirdi. Otomatik Yıkama ve Termodisenfeksiyon Bölgesi ve Malzemenin Kurutulması Bu bölge kullanılan malzemenin yeniden işlenmesi için gerekli olan verimliliğin sağlanmasına yönelik olarak iki farklı biyolojik muhafaza alanlarını birbirinden ayırmak için fiziksel bir bariyer görevi gören bir dizi yıkayıcı termodisinfektör içerir. Malzeme Hazırlama, Kontrol ve Paketleme Bölgesi Malzemenin sterilizasyonundan önce kontrolü, sınıflandırılması ve paketlenmesi ile ilgili tüm faaliyetler bu bölgede gerçekleştirilir. Acil Durum Alanı Acil durum alanı olarak da kullanılabilecek bu alan sterilizasyondan önce temiz tekstil malzemesinin depolanması için kullanılacak çok amaçlı bir alandır. Bu alanda maskelerin ve N95 solunum maskeleri gibi malzemelerin azalması ve acil durumlar halinde bu malzemeleri kullanan sağlık çalışanları veya hastaların güvenliğini garanti altına almak için bu malzemeler bu bölgede işleme tabi tutulup yeniden kullanılabilir hale getirilebilir. Buhar ve Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Bölgesi Bu bölgeye bir adet buhar sterilizatörü (EN 285: 2009 standardına göre) ve bir adet düşük sıcaklıklı sterilizatör (Hidrojen Peroksit sterilizatör – HPO2) dahil edilerek ünitenin verimliliği maksimize edilebilir. Steril Depolama Alanı Bu bölge steril malzeme için depolama alanı görevi görecektir. Yardımcı Alanlar Bu projeyi tamamlamak için aşağıdaki alanlar da dahil edilmiştir: Teknik Alan: Buhar sterilizatörlerini ve otomatik yıkayıcıları desteklemek için su arıtma sistemini içerir. Malzeme Depolanması: Kullanılan KKD ve sarf malzemeleri stoku için bu alan kullanılabilir. Firma yetkilileri, “ACENDIS olarak COVID-19 Pandemisinin bulaşıcılığının hastanelerde en aza indirilmesi için MATACHANA tarafından geliştirilen yeni Dekontaminasyon ve Sterilizasyon Ünitesi’ni sizlere sunmaktan mutluluk duyarız” dediler.

E-bülten için aşağıdaki bilgileri doldurmanız yeterli.

Giriş Yap

Şifremi Unuttum Kayıt Ol

Kayıt Ol

Şifremi Unuttum